asanační pásma - Zálešná XI., XII. a Podvesná XVII.