postavené - Jan Antonín Baťa s bratrem Tomášem Baťou