postavené - Jižní svahy - blok 14a a 14b od jihozápadu