Postavené - universitní rektorát od Evy Jiřičné ze Zlína