Zahoření II. zauhlovací věže zlínské elektrárny dne 4. června 2015 - den poté  3-3