1950 - Stalinova třída - tříet. bytový dům s obchody