1950 - Stalinova třída - tříetážový bytový dům s obchody