1951 - arch. M. Lorence - Pozemní stavby Gottwaldov n.p.