1951 - arch. Mir. Lorence - Pozemní stavby Gottwaldov