1953 - Lesní čtvrť III. - Hvězdárna ZK ROH Svit Gottwaldov