1953 - Lesní čtvrť III. - hvězdárna ZK ROH Svit z jihu