1953 - Stalinova tř. - Československá státní spořitelna