1955 - bří. Jaroňků - experimentální rohový dům 16-55 - dvůr