1957-59 - n.p. Svit - energetický závod - chladící věž č. 1