1963 - tř. Úderníků - kr. projektový ústav Stavoprojekt