1965 - Louky - Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie; GŘ ČZGP