1965-67 - Revoluční třída - sport.kult. centrum Družba