1967 - Revoluční (Stalinova) třída - Divadlo pracujících