1972-80 - Jižní svahy - z Panorany přes tř. SNB k městu