1975 - arch. Mir. Lorence - Pozemní stavby Gottwaldov n.p.