1975-1981 - Havlíčkovo nábř. - Okresní hygienická stanice