1976 - Murzinova tř. - bytové domy s vestav. obč. vybavením