1981 - Kvítková - Zákl. škola s rozšířenou výukou jazyků