1981 - Kvítková - Základní škola s rozšířenou výukou jazyků