1981-85 - JS - II. et. - Voroněžská - deskové a bodové domy