1982 - Revoluční - plynová výtopna u čtvrti Julia Fučíka