1984-88 - Trávník - ústřední autobusové nádraží Gottwaldov-Zlín