1985-86 - Trávník - autobus. nádraží - konečná linky J (51)