1985-86 - Trávník - výstavba nadjezdu na jižní svahy