Za lepší spolupráci aneb fotoaparát nebezpečnější chlastu