Jdi na obsah Jdi na menu
 


O Baťovi v senátu III.

28. 11. 1932

 Při této příležitosti bych chtěl poukázati na jednu okolnost. My pochopitelně vedeme boj proti nízkým mzdám, proti tomu ožebračování pracujících mas. A jaké to má důsledky? Zde bylo hovořeno o tom, že situace je vážná a že je potřebí dosáhnouti semknutí všeho občanstva za účelem obrany státu. Ale to také něco podmiňuje! Aby ten hladový člověk byl nasycen, aby věděl, co má brániti a aby nakonec byl také schopen tu zbraň unést; ale při dosavadní praksi tomu tak není. Zmínil jsem se zde o daňových defraudantech. Tady soudr. Mikulíček vykřikoval, jak to dělá firma Baťa. (Výkřiky sen. Mikulíčka.) Jaký je režim u pana Bati, jak se tam nakládá s dělníky? Když si náš časopis dovolí kritisovat, je konfiskován. Naše časopisy jsou konfiskovány, žalovány, ale ještě něco více.

 Máme tu jeden takový drastický případ. V Hodoníně byla v neděli dne 27. února provedena prohlídka v sekretariátě XIII. kraje KSČ, v místnostech redakce "Moravského Slovácka" a v bytě redaktora jmenovaného časopisu Jaroslava Jermana, vesměs, jak jsem již uvedl, v Hodoníně. Povolení k provedení domovní prohlídky vydal okr. soud v Hodoníně pod č. j. 206/38 ze dne 26. února 1938 pro podezření ze zločinu podle §§ 5 a 6 zákona na ochranu republiky. Kdo ten Baťa už dneska vlastně je? On bude používati také takové ochrany, jako nevím kdo! O povolení k prohlídce byl požádán okr. soud firmou Baťa ve Zlíně.

Obrazek

Nezaměstnaní muži, uchazeči o práci v Baťových závodech, na stavbě železniční trati Vizovice - Valašská Polanka.

 Firma Baťa v žádosti o domovní prohlídku uváděla, že se jí ztratila důležitá obchodní kniha a že tudíž jde o průmyslovou špionáž. Že podezření bylo naprosto,bezdůvodné dokazuje negativní výsledek prohlídky. (Výkřiky sen. Mikulíčka.) Pravým důvodem žádosti firmy Baťa o provedení domovní prohlídky bylo toto: Týdeník "Moravské Slovácko" je list, který bezohledně kritisuje veškeré zlořády, nesprávnosti a porušování zákonů firmou Baťu a chrání zaměstnance této firmy před vykořisťováním a útlakem. Je to jediný časopis v hodonínském kraji, který se nedal Baťou zglajchšaltovat ani placenými inseráty ani terorem. Firma Baťa zasílá soustavně redakci časopisu "Moravské Slovácko" tiskové opravy, které musí časopis otiskovat podle platných zákonů, i když neodpovídají pravdě. Firma Baťa pronásleduje časopis také tiskovými žalobami a odpovědný redaktor Jar. Jerman je v 5 případech firmou Baťa žalován.

 Před projednáváním těchto žalob prohlásil odpovědný redaktor Jar. Jerman, že nastupuje o všech tvrzeních v inkriminovaných článcích uvedených důkaz pravdy a předloží soudu důkazy. Těchto důkazů se firmu Baťa bála a proto žádala soud o povolení prohlídky pod záminkou, že se jí ztratila obchodní kniha. Prostě proto, aby mohla býti prohlídka provedena nerušeně, nebyla provedena v sobotu dne 26. února, kdy k ní bylo dáno povolení, nýbrž až v neděli, dne 27. února, kdy v sekretariátě a v redakci nikdo není a místnosti byly zavřeny A poněvadž byly uzavřeny, tak si je prostě otevřeli paklíčem. Že neběželo o obchodní knihu, je nejlépe viděti z toho, že četníci po této protizákonné přehlídce přeházeli korespondenci sekretariátu a redakce, protože hledali něco jiného a ne obchodní knihu. (Výkřiky sen. Mikulíčka.)

 Proč to uvádím? Prostě proto, že dělnická, strana, která hájí zájmy dělníků, nebude míti na příště možnost těch utlačovaných dělníků se ujmout. Když se to takto postaví, když takový boj, který se vede s takovým kapitalistickým žralokem, se nakonec označí jako průmyslová špionáž, když se povolí za tím účelem prohlídka v sekretariátě a v redakci, myslím, vážení pánové, že to řve a že by se nad tím každý poctivý socialista a demokrat měl pozastavit, poněvadž se zde uplatňuje vliv těžkého kapitálu. Zájmy těch drobných lidí se pomíjejí a proto pochopitelně, když my se postavíme na obranu těchto lidí, vytýká se nám, že bojujeme proti státu, že okrádáme o republiku. Myslím, že se to takto stavěti nedá, a myslím, že by bylo potřebí postaviti to jinak. Ten, kdo dělníky okrádá, kdo takovým způsobem jim zdražuje životní potřeby, kdo dělníky takovýmto způsobem vysává, ten, myslím, málo přispívá k obraně státu, poněvadž tímto postupem obranu republiky podlamuje. My pochopitelně neustaneme ve své práci, přestože jsme si vědomi té neutěšené situace, a dělníci to také pochopí.

Obrazek

Místopředseda dr. Hruban (zvoní): Dalším přihlášeným řečníkem je pan sen. Sechtr. Dávám mu slovo.

Sen. Sechtr: Slavný senáte! ......