Jdi na obsah Jdi na menu
 


O Baťovi v senátu VIII.

23. 11. 1932

V hlavní roli opět komunistický senátor Mikulíček, tentokráte nejen odborník na Baťu, ale i na elektrisaci republiky Československé.


(a poskytuje nám velmi zajímavý obraz o tom, za jakou cenu poskytovala eletrárna Baťa energii ve srovnání s okolními elektrárnami státními)

 

Místopředseda Trčka (zvoní): Dalším řečníkem je pan sen. Palme. Dávám mu slovo.

Sen. Palme (německy): Pánové! Předložená novela k zákonu o elektrisaci sloužiti má k tomu, aby docíleno bylo oživení pracovního trhu rychlejším vybudováním elektrisace na venkově ....

 ...... Hlasujeme pro tento zákon s vědomím, že jeho provedením pomáháme dobré věci a že zejména pomáháme mírniti důsledky těžké hospodářské krise. (Potlesk.)

Místopředseda Trčka (zvoní): Další slovo má pan sen. M i k u li č e k.

Sen. Mikulíček: Pánové! V zásadě nelze odmítati podporování elektrisace, poněvadž ona, jako každá vymoženost vědecká, má býti zaváděna k ulehčení námahy při práci, ku prospěchu občanstva. Ale jak zkušenosti z několika elektráren dokazují, všecko, co je podnikáno, je podnikáno pro zisk, čili všechno, co je podnikáno v soukromokapitalistické společnosti, se zvrhne, a místo aby to bylo ku prospěchu občanstva, občané se od toho vzdalují a musí vzdalovati z hospodářských příčin. Znám spoustu obcí, kde je zavedena elektrika, ale lidé ještě pořád svítí lampou, poněvadž zavedení a také placení proudu jim přichází příliš draho.

Pan řečník přede mnou — podle informace dokonce funkcionář v elektrárně nebo ve svazu — prohlásil, že se všeužitečné elektrárny vyvíjejí zdravou cestou. Není to pravda. Všeužitečné elektrárny mají nejdražší proud. Už jsem s tohoto místa konstatoval, že u nás na Moravě prodává na příklad všeužitečná elektrárna středomoravská proud nejdráže, za 3.60 Kč na svícení kromě poplatků z elektroměrů a jiných vedlejších poplatků, kdežto západomoravská elektrárna, která je rovněž všeužitečná, prodává proud o 30 haléřů laciněji, soukromý podnik ve Veselí velkostatkáře Chorinského prodává tentýž proud za 2.40 Kč a vámi opěvaný zlínský Baťa dodává proud ve Zlíně i v přifařených obcích za l Kč Kwh.

Pánové, promiňte, je-li to možné na jiných místech, kde propagujete baťismus — a právě ústy vašeho národohospodáře byl dokonce Baťa postaven nad Marxe — proč se nepostaráte, aby se ve veřejných podnicích, jako jsou všeužitečné elektrárny, kde mnozí sedíte ve správních radách, postupovalo v ceně l Kwh stejně, jak to může dělat váš vzor vší dobroty?

ObrazekMáme důkazy, že Středomoravská elektrárna dodává do Zlína proud l Kwh za 60 haléřů. Ano, je to přílišné dobrodiní pro přifařené obce, když ten, který ho odebírá za 60 h, jej prodává dále za l Kč; odebere-li 1/2 milionu Kwh, vydělá na něm 200.000 Kč. Ale teď odpovězte: Jakým právem Středo-moravská elektrárna, která na stejných strojích vyrábí tento proud — to není, řeknu, jako různost kvality jakéhokoli jiného zboží, ať již jde o nápoje nebo potraviny, které jsou jinak vyráběny, ale elektrický proud se vyrábí na stejných strojích, stejně se pod nimi topí a Baťa platí za l Kwh 60 hal. a my musíme platiti 3.60 Kč. (Sen. dr Witt: Přerovská v průměru prodává proud za 60 hal.!) To není pravda, jednak ten proud platím sám každé 2 měsíce, jednak za tuto cenu platí jej dělnické družstvo, dělnický dům, kde jsem předsedou, několik set každý měsíc. Mohu vám přinésti o tom doklady......

 

Místopředseda Trčka (zvoní): Debata je skončena.

Navrhuji schválení zákona tak, jak byl usnesen posl. sněmovnou.

Místopředseda Trčka (zvoní): Budeme hlasovati. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Senát je způsobilý se usnášeti.

O osnově zákona, nadpisu a úvodní formuli míním dáti ve čtení prvém hlasovati podle zprávy výborové najednou.

Jsou námitky? (Nebyly.)

Námitek není.

Kdo souhlasí s osnovou zákona, nadpisem a úvodní formulí ve čtení prvém podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Osnova zákona s nadpisem a úvodní formulí byla schválena ve čtení prvém podle zprávy výborové souhlasně s usnesením posl. sněmovny tisk 752.