Jdi na obsah Jdi na menu
 


Boj s vodou


(Jan A. Baťa o záplavách při budování Baťova, někdy na jaře roku 1931)

 
 


Dosud jsou v živé paměti pohromy, způsobené našim novostavbám na Bahňáku vodami, vystoupivšími loňského roku z Dřevnice a Moravy.

Loni jsme to zaspali. Neočekávali jsme takový rozsah povodně a proto také nebyli jsme na to připraveni. Ježto se však z chyb a škod člověk učí, bylo na rozkaz chefa vybráno dno Moravy a její koryto rozšířeno tak, že se tím docílilo dvojnásobné průtočnosti. Kromě toho byly zvednuty hráze na obou řekách (Dřevnici i Moravě) a vůbec bylo zařízeno tolik bezpečnostních opatření, jako by velká voda měla přijít s naprostou jistotou ve stejné síle jako loni.

Všechny tyto zabezpečovací práce ukázaly se velmi cennými, neboť nyní je už jasno, že dnešní velká voda nenadělá vážnějších škod.

Byl jsem tuhle na Bahňáku a prohlížel jsem tam práci zabezpečovací skupiny.

Organisace – díky Hlavničkově pohotovosti – klapala skvěle. V jednu hodinu s půlnoci hrozilo nebezpečí. – Jako na povel domašírovaly na ohrožená místa organisované čety obránců. Tři kroky od sebe. – Úsek jednoho muže. – Nespěchat zbytečně. Jenom tolik, aby nás Morava nepředběhla. Bude-li obava, že byste nestačili, pošlete řadou vzkaz: „Číslo 212 nestačí.“

A nyní začala bitva s vodou.

„96 nestačí – 96 nestačí – 96 nestačí“ – Za půl hodiny dospěla výzva vedoucího. Jeden muž se rozběhl zaskočit.

„91 nestačí – nestačí – nestačí.“

V hlavním stanu bylo dalších 20 mužů v reservě a dvě nákladní auta. Úsek A 2 muži nestačí. Úsek B jeden muž, úsek C v pořádku, úsek D 6 mužů. – Halo, vůz 42 do Zlína opatřiti 30 mužů reservy a dodatečně pokrmy pro 300 mužů. Reservní kuchaře.

„Stav vody 184,05, stále ještě stoupá.“

„Jak je na Dřevnici?“

„183,80 pod novým mostem. Vzdouvá se z Moravy.“

„Úsek D potřebuje dalších šest mužů a myslí, že je lépe poslati deset. Kvasický potok přestupuje přes hráze, úsek D byl přenesen na druhou zajišťovací hráz. Nové rozdělení obrany je na cestě.“

„Hrom do toho! Tam nás voda přemohla. Ale buďsi. Druhá hráz je o 50 cm vyšší, a nežli voda naplní celý ten prostor, budeme míti hráz zesílenou a – 

„Ze Zlína telefonují, že je 40 mužů na cestě asi 2 minuty. Pláště a boty budou odeslány ihned.“

„Pošlete mladého muže na kole, aby auto poslal přímo pod viadukt. Tam nechá dvacet mužů a ostatní přiveze sem.“

„Haló – úsek A. Už je to dobré. Morava stoupá, ale stačíme jí.“

„Haló – úsek B – stačíme.“

„Haló úsek D. Tu reservu neposílejte, už jsme si pomohli sami.“

„Haló tady úsek C. Máme to dobré, ale musil jsem přesunouti polovinu mužů na horní konec. Už je to tam dobré a jsou už zase zpět na svým místech.“

Sevřená ústa mužů odpovědných za výsledek se počala usmívat nadějí na výhru. Vítězství sice by bylo těsné, ale bylo by to vítězství. A mimo to bylo by z toho poučení na vždy – a toho je právě nejvíce třeba. Neboť zápoliti s vodou – na to si u nás lidé netroufali.

A voda se jeví jako každý živel na světě. Když ovládnete jistou část, třeba malou, naučíte se vždycky znáti způsoby a prostředky, kterak ovládnouti živel celý.

Vítězství našich hochů na Bahňáku jest vítězstvím nejméně tak důležitým pro Bahňák, jako bylo naše volební vítězství důležitým pro Zlín. Tu i tam nesměl selhati žádný jednotlivec a – také žádný neselhal.

Ukázali se hodnými důvěry a schopnými důvěřovati sobě samým.