Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příběh Marie Babičkové

 

Během první krise Baťova závodu pomáhal v podniku nadučitel Cyril Babička. Pro bratry Baťovy vyhotovil první uzávěrku, propočítal kalkulace jednotlivých výrobků a označoval chyby, jichž se podnikatelé ve svém zápalu a nezkušenosti dopouštěli.

Dělal vlastně prvního účetního. K tomu si přidal i práci korespondenta a vzdělavatele Tomáše a Antonína. Pod jeho vlivem vzniknul zárodek ekonomického odboru firmy – bratři přijali do stálého pracovního poměru účetního, pana Sedláčka. Zároveň C. Babička doporučil Tomáši Baťovi k trvalé spolupráci svého nastávajícího zetě (a též učitele) Františka Štěpánka.

Vedení firmy pomalu směřovalo k vytvoření rodinné firmy ..... a tak se také stalo, ale jindy a s jinými osobami.

Ve firmě pracovala coby výplatní Marie Babičková, švagrová Františka Štěpánka. Tomáš Baťa vážně uvažoval o svatbě s ní. Ale kritickým obdobím pro vztah těchto dvou i manažerů firmy navzájem se stala léta 1905 -1907. Tomáš Baťa se vrátil z USA a snažil se ve Zlíně – i přes jistý odpor spolupracovníků – zavádět americké metody práce. Začaly se generovat neshody ve vedení závodu, 7. srpna 1907 odchází František Štěpánek (aby se stal jedinou zlínskou vážnější konkurencí) a Tomáš se rozchází i s Marií Babičkovou. Tento rozchod mu v očích veřejnosti silně přitížil a proto se na celou událost podívejme blíže.

Nežli bychom spekulovali o události, pro kterou stejně nemáme dost podkladů, použijme sugestivního vypravování Miroslava Ivanova. Dostaneme sice trochu načechraného literátství a hájkovského libočanství („Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše“ je knihou psanou na objednávku, navíc z Prahy a s jednostranný zadáním), ale podstata problému zůstane zřetelná – shrnuto do jedné věty – Tomáš Baťa plánoval širokou rodinu, vždyť z takové pocházel, ale M. Babičková mu ji pro nemoc dát nemohla.

Po 17. září 1914 se do podobné rodinné situace dostala další Marie – tentokráte první žena Tomáše Bati, rozená Menčíková. Bude se historie opakovat? Ale ne – Tomáš B. byl poučitelný a záhy nachází náhradní řešení. Zprvu v zapracovávání svých sourozenců, především nevlastních bratrů, sester a jejich rodinných příslušníků. Po dokončení této „pedagogické mise“ zakládá proslulou Baťovu školu práce.

Vraťme se ke slíbenému Ivanovovi a počtěme si. Tak úplně přesně to sice nebylo, hlavně popisované důsledky jsou spíše neznalostí,  ale což .... když zdroje chybí...

------------------------------------------------------------------------

.... druhá záležitost, která ho čekala po návratu, byla velmi trapná a nepříjemná. Než odjížděl, zasnoubil se s Mařenkou Babičkovou; z Ameriky jí psal, vzpomínal, dokonce i básničku na ni napsal. Měl k literatuře zvláštní vztah, příliš o tom nemluvil. Znal Tolstého a v první etapě svého života mu dost podléhal, znal Obrazové dějiny národa českého, znal dobře dílo Svatopluka Čecha, v devadesátých letech se stala jeho sbírka Písně otroka četbou i Tomášovou, později připomínal, že „Lešetínského kováře a Písně otroka znal jsem zpaměti“ – a současně odebíral Masarykův časopis ČAS. Masarykovo úsloví „Kdo pije, nemyslí, kdo myslí, nepije“ stalo se i Baťovým mottem, které později tvrdě uplatňoval ve své továrně ... Ale vraťme se k poesii: po jeho tragické smrti se našla v pozůstalosti jeho poesie, báseň Jsem seveřan. Když byl v Americe, napsal – jak jsme poznamenali – i verše na svou Mařenku .... Jistě to nebyly žádné uhlazené strofy jako od jeho oblíbeného Čecha, hovořily prostě a srdečně o Tomášově vztahu. Nyní je New York už minulostí, staví ve Zlíně a moderní tovární budovu, vše rozbíhá kolosálním tempem – a tehdy ho navštívil MUDr. Gerbec, jeho osobní lékař.Obrazek

 - Tomáši, vy chodíte do rodiny Babičkových?

- Ano, chci si Mařenku vzít. Jen co se dostanu z těch starostí se stavbou fabriky.

Gerbec v rozpacích mlčel, pak se rozhovořil. Těžko může někdo rekonstruovat jejich tehdejší rozmluvu, známe jen její výsledky. Poněvadž Babičkovi věděli, že Gerbec je Tomášův lékař, zavolali k Mařence jiného místního lékaře, dr. Krále. Diagnosa zněla krutě: Mařenka má tuberkulosu hrtanu a kromě toho nikdy nebude moci mít děti. Ve svém životě prožil už Tomáš mnoho krušných chvil, tahle však byla nejhorší. Utekl do lesa, jeho nejbližší měli strach, že si něco udělá. Až téměř k ránu ho nalezl dr. Gerbec ... Hovořil jako farář, jako panáček ... Tomášova sestra Anna dostala za úkol vše prošetřit, nepátrejme po podrobnostech. Tomáš pak zašel za Babičkovými, byla to hrozná návštěva. Plakala Mařenka, i Tomášovi vyhrkly do očí slzy, stejně tak starému řídícímu učiteli. Pouze matka Mařenky soptila ... Celý Zlín se rozdělil na dva tábory, když se spor dostal na veřejnost. Tomáš chtěl mít děti, chtěl mít nástupce ... Co dělat? Jak se zachovat? Jeho spolupodílník Štěpánek, manžel Mařenčiny sestry, který by se stal Tomášovým švagrem v případě jeho svatby, požádal, aby dostal ihned vyplacen svůj podíl a založil vzápětí ve Zlíně konkurenční obuvnický podnik. Babičkovi žalovali Tomáše, soudní jednání se táhlo, část zaměstnanců továrny odešla ke Štěpánkově firmě, stávkovalo se .... Babičkův advokát přinášel k soudu intimní doklady o jejich vzájemném vztahu, celým městem putovala sentimentální informace, jak se Mařenka po Tomášově rozhodnutí zhroutila a omdlela na jejich zahradě, kde ji našel její otec .... Zlín měl o čem hovořit, Babičkovi žádali po Baťovi náhradu za zkažený sňatek.

Zkraťme to: Tomáš se dohodl se starým Babičkou, otcem Mařenky, že jí dá 40 000 zlatých korun; tolik musela mít na věně nevěsta kteréhokoli rakousko-uherského důstojníka.

------------------------------------------------------------

Tolik ukázka. My pouze, jak velí nutnost a žádoucí přesnost tohoto webu (vč. ústupu od bulvárnějšího podání), dodejme, že František Štěpánek by svou továrnu založil i bez rozchodu TB s Marií B. (byl totiž spíše socialisticky orientován), dělníci a část managementu by s ním na Čepkov odešla též a stávka by se uskutečnila rovněž. Možná byl konflikt mezi snoubenci jednou z kapek v poháru, ale největší dávku nálad pro roztržku ve firmě tvořily nově zaváděné americké metody práce.