Jdi na obsah Jdi na menu
 


Omylník kronikáře zlínského - ing. Jana Lampera

9. 11. 1906

Tento nápravník omylů, vypsaných ve Zpravodaji nemá sloužit jako bič na Jana Lampera - místní události popisuje svižně. Bohužel zasahuje do historie a politiky celostátní, ve které již není příliš kovaný. Některé slepence jeho domněnek tímto posunuji na pravou míru, jelikož do plátku "Zpravodaj Zlín" nemá obyčejný plebejec přístup. C.

P.S. Původní Lamperovy myšlenky uvádím z hlavy, nemám Zpravodaje u sebe. Pokud bude publikovat další omyly, tak přesnost zvýším.

  1. Dle p. ing. Lampera jest Přemysl Otakar I. druhým českým králem. Dovoluji si vzpomenouti památky prvního krále českého, Vratislava I. (korunován roku 1085 v Mohuči). Připomenu i druhého krále českého - Vladislava II. (korunován roku 1158 v Řezně). Přemyslu Otakarovi I. náleží místo třetí.
  2. Dle p. ing. Lampera při odtržení měny československé od soustavy rakouské r. 1919 směňovaly se rakouské zlaté za koruny v poměru 1:2 a desetikoruně se od té doby říká pětka (pět zlatých). Dovoluji si vzpomenouti nebožky měnové reformy Rakousko-Uherské roku 1892. V té se za každý zrušený rakouský zlatý obdržely dvě koruny (K). Od té doby se desetikoruna nazývá též pětkou. V r. 1919 zlaté neexistovaly již dvacet sedm let - výměna platidel po rozpadu R-U proběhla podobně jako odtržení měny české a slovenské od společné československé soustavy v únoru 1993 (výměna z roku 1919 byla vzorem) - okolkované bankovky se na obou stranách měnily v poměru 1:1.
  3. Dle ing. J. Lampera Klement Gottwald hovoří na Staroměstském náměstí 25. února 1948 v čepici vypůjčené od Vlada Clementise. Novodobé výzkumy prokázaly několik skutečností: fotografii, opravdu vícenásobně retušovanou, nepořídili na Staromáku, ale o několik dní dříve na balkoně předsednictva vlády; a hlavně: nápad s pokrývkou hlavy je výmyslem Ivana Kundery, který se ujal a vryl do myslí nejrůznějších epigonů protikomunistického odboje. Reportážní podoby Kl. Gottwalda ze zimního období napovídají, že inkriminovanou čepici nosil vícekráte - byla totiž jeho.


     Aby nedošlo k omylu - osobně proti p. Lamperovi ničeho nemám. Dělá práci pro město, určitě v dobré víře, kroniky píše dokonce ručně ....  a  t.d., ale:
     Pokud něco nevím, tak nepředkládám veřejnosti výmysly. Pokud si nejsem jist, upozorním. A pokud nemohu něco dokázat (vypravěč třeba zemřel), tak to uvedu jako svědectví a možnost.  Co určitě neudělám je to, že si budu "přemosťovat" své neznalosti a čile je zveřejňovat bez jakéhokoliv sebereflexního ověření.
     Pana ing. L. osobně neznám a on mne také ne. Pravděpodobně se nikdy nesejdeme. Možná je to tak dobře.