Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nový objekt na Zarámí

(Naše pravda, asi 1989)

 

 V roce 1988 byla v prostoru ulice Zarámí v Gottwaldově zahájena stavba budovy, kde umístíme Českou státní pojišťovnu, Okresní finanční správu a n.p. Průmyslové stavby, montážní závod. 

Obrazek

 Objekt v axonometrickém pohledu


Projektová dokumentace byla zpracována ve Stavoprojektu Gottwaldov. Autor architektonického a urbanistického řešení – ing. arch. Ivan Bergmann. Budovaným objektem se dokončí výstavba bloku obytných a administrativních budov v ulici Zarámí. Návrh ponechává pěší průchod mezi poštou a objektem Domácích potřeb. Vnitřní uzavřený prostor se řeší jako manipulační plocha pro zásobování všech na tento dvůr navazujících obchodů a pro vlastní provoz nové budovy. Příjezd do manipulačního dvora vzniká z ulice Zarámí. Objekt je pětipodlažní.

ObrazekSituační nákres novostavby.

 

Výstavba tohoto objektu řeší současné nevyhovující provozní podmínky ČSP. Všechna pracoviště nacházející se v současné době v budově banky a v objektu rodinného domu v Malenovicích budou soustředěna do nového objektu. Sloučení jednotlivých odloučených pracovišť do jednoho celku podstatně zlepší služby obyvatelstvu. Nezbytnost a nutnost výstavby provozních prostorů s.p. Průmyslové stavby Gottwaldov – montážní závod vyvolala asanace současného provisorního objektu, který se nachází v prostoru čtvrti Letná.

Na části plochy současné stavby montážního závodu navržena dostavba polikliniky. Provozní plochy OFS se v současné době nacházejí v objektu ubytovny s.p. Průmyslové stavby. Přemístěním do nového objektu se mohou uvolněné plochy vrátit původnímu účelu.

Obrazek

Ještě neobsazený, skoro dokončený objekt (vpravo) 9. května 1990 - s využitím okolních domů pisatel článku neodhadnul situaci. Pojišťovna sice budovu obsadila, i okresní finanční správa se přestěhovala (v létě 1990), ale ubytovnu Průmyslových staveb neopustila - velké zmnožování úředníků po převratu koncem roku 1989 vynucovalo si stále větších prostorů.


Výstavba objektu ČSP, OFS a s.p. PrSG je akcí pro obyvatele města potřebnou, zajišťující plánovaný rozvoj města a umožňující zlepšení služeb obyvatelstvu.

Obrazek

Budova z již zušlechtěné ulice Zarámí v květnu 2006. Vlastní architekturou celkem zdařilá (objekty z let osmdesátých - odhlédneme-li od obytných čtvrtí - se již celkem slušně vyrovnávaly se svou estetickou rolí), ale povrchem je středně šedivý beton. Snad někdy dojde k nápravě.