Jdi na obsah Jdi na menu
 


Počet obytných domů v majetku fy. Baťa v roce 1921

(k 15. únoru 1921)

Ulice Domy fy. Baťa

Bytových stran

fy. Baťa

Osob

Obyd-

lené

Neobyd

lené

 

Obyd-

lené

Neobyd

lené

A. Baťovské domky

 

-  Březnická

15   21 (15) 1 90
--  Letná 23   44 (23)   156

-  domky v areálu

    továrny

10   35 (19)   150
-  dřevěné baráky 3   6   34
 

B. Jiné domy v městské 

    zástavbě

 
-  Kovářská * 1   6   23
-  Nadkostelí 1   1   6
-  Na Rúmech 1   1   11
-  Pod Babou 1   2   14
-  Sýpka 1   5   29
-  Zarámí * 1   3   13
 
C. Noclehárny 1   1   148
 
 
Σ 58   125 1 674

Vysvětlivky:

1. v závorkách uveden počet bytů dle původního stavebního projektu

2. * majitelem obytných domů v Kovářské ulici a na Zarámí

      byl Tomáš Baťa-

Zdroje: Sčítací operáty 1921 - Ondřej Ševeček, Zrození Baťovy průmyslové metropole

Počet obytných domů v majetku fy. Baťa (vč. BPF) v roce 1930

(k 1. prosinci 1930)

Ulice Domy fy. Baťa

Bytových stran

fy. Baťa

Osob

Obyd-

lené

Neobyd

lené

 

Obyd-

lené

Neobyd

lené

A. Baťovské čtvrti:

823 61 1 925 133 8 766

-  LETNÁ

397 55 1 155 126 5 667
   - Antonínova 28   67   290
   - Buková 15 5 28 11 93
   - Kotěrova 63 4 242 19 1 095
   - Krátká 10 11 49 12 163
   - Lípová 28 9 45 23 179
   - Malenovská 43 4 76 6 466
   - Mostní 70 2 253 8 1 437
   - Na Včelíně 13 13 24 24 234
   - Na Vyhlídce 27 6 44 9 149
   - Podlesí 13   35   150
   - Pod Tlustou 56 1 185 4 977
   - Vysoká 14   53 3 228
   - Zahradnická 17   54 7 206
-- NAD OVČÍRNOU 61 3 62 3 234
   - Březnická 12 1 13 1 51
   - Nad Ovčírnou 49 2 49 2  

- PADĚLKY

51   97 2 379
   - Sokolská 51   97 2 379
- PODVESNÁ (I. - VII.) 91   178 1 709
- ZÁLEŠNÁ   (I. - XII.) 223 3 433 1 1 877
           

B. Jiné domy v městské 

    zástavbě

23 3 31 4 121
-  Bartošova 1   3   6
-  Čepkov 2 1 2 1 13
-  Dlouhá 1   1 1 3
-  Dolní náměstí 1 1 1   3
-  Hornomlýnská 1   3   8
-  Hradisko 1   1   8
-  Komenského 2   3   15
-  Kvítková 1 1 1 1 5
-  Lešetín 2   3   10
-  Nadkostelí 2   2   13
-  Nádražní 1   1    
-  Nivy - Paseky 1   1   6
-  Nad Sokolovnou 1   1   2
-  Paseky 1   1   4
-  Rusárka, č.p. 561 1   1   4
-  U Chmelnice 1   1   6
-  U Dvora 1   1   3
-  Vodní 1   1   2
-  Zarámí 1   3 1 10
           
C. Noclehárny a internáty 4   13   4 172

  - Malenovská, dívčí domov č.p. 855

1   2   2 372
  - Nad Ovčírnou, internát č.p. 1335 1   4   1 122
  - Sokolská, noclehárna č.p. 563 1   5   488
  - Stráně, ženská noclehárna č.p. 596 1   2   190
           

D. Ostatní

  - Baťova nemocnice, č.p. 600

1   5   157
Σ 851 64 1 974 137 13 216
Zdroje: Sčítací operáty 1930 - Ondřej Ševeček, Zrození Baťovy průmyslové metropole