Jdi na obsah Jdi na menu
 


Malý nasměrovník úvodem:

Motorové závodění se plně rozvinulo až od roku 1933, rok po smrti Tomáše Bati. Zlín již získával svou moderní tvář se širokými ulicemi lemovanými chodníky, se zázemím pro návštěvníky a také výroba pneumatik dokázala jednotlivých vítězství marketingově využít. Jméno Tomáš Baťa ovšem z motoristických závodů nezmizelo, syn Tomík se rovněž účastnil a co více – vyhrával.

Abychom odlišili texty původní, pod snímky uveřejněné, budou psány modře. Původní texty doprovodné budou jako vždy světle žluté a mé poznámky světle růžové.

Cygnus

--------------------------------

 

 

 

1933

 

PĚTIDENNÍ AUTOMOBILOVÁ SOUTĚŽ SPOLEHLIVOSTI ČESKOSLOVENSKEM NA 2.446 km

Obrazek

Připomeňme si Zlín alespoň Baťovou prodejnou v pozadí......

 

Obrazek

 

 

 


 

RYCHLOSTNÍ OKRUH ZLÍNEM

 

První závod, o kterém se psalo v Pestrém týdnu z 5. VIII. 1933 (a vyvinula se z něj populární Zlínská osma) startoval ještě z prostoru východně od Tržnice, z plochy po zrušeném panském dvorci. Náměstí Práce sice existuje, ale ještě beze vstupů do závodů a potřebně rozsáhlé vyasfaltované plochy mezi novou bránou, obchodním domem a Velkým kinem. Hlavní brána funguje stále mezi 1 a 2 budovou a proto je bylo jednodušší vytvořit pro závod centrum umělé a dočasné. 

Obrazek

Společný start motocyklů, jehož celkovým vítězem byl Brandt na Jawě, na níž také dosáhl nejrychlejšího času dne, uraziv 10 kol ze 46:42.6 min.

 

Druhý československý závod motorových vozidel, rozšířený tentokrát i na motocykly, měl tuto neděli šťastnou premiéru, přes to, že déšť podstatně ztížil podmínky závodu.

Obrazek

V pět hodin ráno při posledním treningu, který se konal od půl 4. do půl 6. hodiny, bylo již prostranství kolem závodní dráhy hustě naplněno diváky.

 

Trať 6820 m byla zvolena celkem velmi dobře; běžela částečně ulicemi města, částečně vyběhla na jeho obvod, kde poskytovala charakteristiku silničního závodu a umožňovala předjíždění a plynulejší rozvíjení se bojů.

Obrazek

Momentka ze závodu kateg. cest. vozů od 750 - 1000 ccm. V předu Nimshaus na Aeru, které vyvažuje jeho spolujezdec Štípek, za ním Chudoba na Walteru.

 

Nejlepší terén měli motocyklisté, ostatní jeli již na blátě a většinou v dešti. Projevilo se to i na výsledcích tím, že nejrychlejší jezdec dne se našel v kategorii motocyklů, byl jím Brand na půllitrové Jawě, s níž dosáhl průměru přes 87 km za hodinu.

Nejrychlejší automobilista Zdeněk Pohl na Bugatti dosáhl průměru asi 86 km, stále ještě velmi dobrého na zhoršený stav dráhy v několika zatáčkách.

Obrazek

Zd. Pohl, vítěz automobilů na Bugatti časem 47:45.9 min., dobrým slohem béře poslední zatáčku před cílem.
 

Diváci projevili vytrvalý zájem i v dešti a byli spokojeni divadlem, které jim poskytnuly hromadné starty, umožněné dostatečně širokou cílovou rovinkou. Měli také příležitost srovnávat jezdecké schopnosti, které se zřetelně ukazovaly zejména v zatáčkách.

Obrazek

Přední funkcionáři závodu: uprostřed starosta Zlína ředitel D. Čipera, po jeho pravici přední funkcionář zlínského Autoklubu, po levici předseda Čs.A.M.S. (Československé asociace motorového sportu, pozn. C.) ředitel Uhlíř. Vlevo ředitel Roja, vpravo generální tajemník Čs.A.M.S. Štursa.
 

Vcelku lze říci, že první ročník položil základy k úspěšnému rozvoji tohoto závodu a zároveň kladně zodpověděl na otázku vhodnosti závodů na městských okruzích, jak to již před tím zodpověděly zkušenosti z podobných závodů zahraničních.

Obrazek

Populární jména závodu; zleva: Zd. Pohl, vítěz sport. kat., vedle Vlček, vpravo Kubíček, který se umístil hned za Pohlem. (A za pány sen mnoha dnešních veteranistů, automobil Bugatti, dodává Cygnus.)
 

Závod byl prvním velkým rychlostním podnikem zlínské odbočky Č.A.M.S. a hned napoprvé se jí podařil dobře.

Obrazek

Každou událost bylo nutné marketingově vytěžit - na závodu Zlínem si nejen firma Baťa (viz upoutávací fotografii) přihřála reklamní polívčičku.

---------------1934

ZLÍNSKÁ OSMA
K první >>Zlínské osmě<< nám toho tisk mnoho neposkytnul. Dokonce ani fotografie vítěze, Tomáše Bati (ml.) nebyla zveřejněna. Reportéři se museli ještě mnoho učit ....

Obrazek

Při "Zlínské osmě", závodu spolehlivosti na 200 km, bylo v kontrolních stanicích po prvé užito elektrických hodin, na kterých si jezdci sami >>odpíchli<< svůj čas průjezdu.

Fotografováno z dnešního rozcestí Štefánikova X nám. T.G. Masaryka - u dnešního kongresového torsa. V pozadí vidíme bývalou Komenského školu, komín patří Čistínově výrobně marmelád v místě dnešní Fotografie a jednomu pánovi roste z hlavy věž kostela.

Obrazek

K závodu >>Zlínská osma<< ve Zlíně. Jezdec Hodač na Walteru, který se ve své kategorii umístil jako druhý za T. Baťou na Zetce.

zlinska-osma-pohar-34.jpg


Pneu Baťa - stánek na "1000 mil čsl." roku 19341936


III. ZLÍNSKÁ OSMA AUTOMOBILŮ A MOTOCYKLŮ

 
(Pestrý týden 11. července 1936, strana 5)

III. ročník Zlínské osmy

Obrazek

Cestovní a sportovní automobily na startu - am. foto J. Byk

Zlínská skupina ligy čs. motoristů provedla letos soutěž motocyklů a automobilů na silničních okruzích v okolí Zlína ve velkém rozsahu. Na startu se sešlo 21 automobilistů, rozdělených podle obsahu válců do tří tříd a 58 motocyklistů ve čtyřech třídách.

Obrazek

Protektor soutěže J.A. Baťa, na čestné tribuně. Po jeho pravici paní Eliška Junková a paní Udržalová, nad ním Dr. Udržal.

 

Trať, dlouhá 51 km, měla tvar osmy křižující se ve Zlíně na náměstí Práce – kde byl start i cíl – a projížděla se čtyřikrát. Rozmanitý terén a těžké úseky na klikatých a prašných silnicích, na nichž jezdci museli užít celého svého umění a stroje prokázat svoji spolehlivost. Úkol soutěžících ztěžovaly ještě rychlostní zkoušky do vrchů, jejichž výsledek měl vliv na klasifikaci, jestliže ovšem byla dodržena podle tříd předem stanovená a dost vysoká průměrná rychlost a také podmínka pravidelného projíždění okruhu.

Pravidelnost se zjišťovala na kontrolních hodinách, na nichž si jezdci sami ověřovali čas svých průjezdů. Tyto předpoklady byly základem bodové klasifikace. Ačkoliv nešlo o čistě rychlostní závod, přece podmínky soutěže nutily jezdce jeti závodním tempem, chtěl-li si zajistit časovou reservu pro případ výměny pneumatiky a pod.

Obrazek

V bílých kuklách je posádka vítězné Aerovky (třída do 1000 ccm), Vl. Formánek a J. Štípek.
 

Podnik, umožněný Baťovými závody, které pro jezdce na pneu Baťa vypsaly na 30.000 Kč peněžních cen, konal se v krásném počasí, soustředil množství diváků zejména v terénu a na těžkých úsecích trati. Přes řadu pádů byl průběh hladký a ukázal možnost provésti tuto soutěž, která je letos na Moravě vlastně největším podnikem, ještě v širším měřítku, snad i mezinárodně.

Obrazek

Vladimír Formánek, vítěz litrové třídy ve Zlínské osmě, bere se svým Aero 30 HP zatáčku ve městě.


V kategorii automobilů došlo k řadě bojů a překvapení. Tak třídu do 1000 ccm vyhrál Formánek na Aero 30 před Vlašímem na Zetce a Steinberkem, Aero. Ve třídě do 1500 ccm zvítězil Stehlík na Praga Lady před Fischerem, MG a ve třídě přes 1500 ccm vyhrál Gerbec na osmiválcovém Fordu před Theimerem, který tu startoval s litrovým vozem Aero a umístil se druhý před Mikšou, Steyer.

Obrazek

 Vlaším čeká na startu se svojí Zetkou.

 

V kategorii motocyklů byl ve třídě do 175 ccm první Butula a druhý John, oba na ČZ, ve třídě do 250 ccm obsadili první místa Liška před Rosákem, oba na Ogarech, třídu do 350 ccm vyhrál Škamrala na Jawě, před Seidlem na Pantheru a Strachotou, Jawa.

Obrazek

 Hromadný start motocyklů na náměstí Práce.

 

Ve třídě přes 350 ccm zvítězil Proskowetz, dosáhnuvší zároveň největší rychlosti při rychlostní zkoušce (96 km za hod.). Připadla mu za to čestná cena paní Elišky Junkové. Jel na BMW 600 ccm, tak jako druhý ze třídy Horsák.

Obrazek

 Rosák na Ogaru, přebral zatáčku, vletěl na chodník, přes to však dokončil závod ještě jako druhý ve své třídě.

 -YK-

 

1938

 
MOBILISAČNÍ RESERVY

Obrazek

Válečný stres svírá republiku Československou. "Měkký podbřišek" státu je obnažen anšlusem Rakouska, stát dokonce částečně mobilisuje. Vše se daří, Němci v Sudetech strachy ztichnou. Bohužel ne nadlouho, v následujícím desetiletí je vše pozitivně zlínské smeteno a natřeno rudou hlinkou.

Oslavy Svátku práce odehrají se pouze interně v továrně, téměř ilegálně, bez manifestací, na motoristický sport není ani pomyšlení. Ale nacvičují se jiná umění.


Zobrazeny státní mobilisační reservy zlínské, složené ze soukromých a podnikových vozidel, při zkušebním nástupu pod Velkým kinem.
 

Myšlenka st. mobilisačních reserv mimochodem přežila až do roku 1990 - mnozí majitelé motorových vozidel (převážně Žigulíků) byli nuceni na rozkaz je dáti k disposici vojenské správě.

 

 

V. ZLÍNSKÁ OSMA AUTOMOBILŮ A MOTOCYKLŮ


 


1947
 
XXII. MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ
 
Níže uvedená tři zobrazení zaslal pan Tomáš Machourek, jemuž děkuji.
sestidenni-47-napis-web
 
sestidenni-1947-1-web
 
sestidenni-1947-2-web
 

 

 

1955


XXX. MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ

 
 

1959


XXXIV. MEZINÁRODNÍ ŠESTIDENNÍ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ

 

 

1983-84

XIII. A XIV. BARUM RALLYE

Obrazek