Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jan A. Baťa - Úplatky

3. 5. 1934

Jan Antonín Baťa

 

Ú P L A T K Y

 
 

 Pan B. vydělal si u nás značný majetek a vážili jsme si ho pro jeho odbornou zdatnost. Svěřili jsme mu velmi odpovědné místo v našem závodě jako zámožnému člověku, který celým svým majetkem ručil za svou poctivost.

V jeho smlouvě, jako ve všech našich služebních smlouvách se zaměstnanci, bod 4. zní:

 

4. Nepřijmete ani sám ani nikdo z Vaší rodiny od žádného našeho dodavatele ani odběratele neb zřízence, zástupce neb kohokoliv úplatek v jakékoliv formě a pod jakoukoliv záminkou. Zjistí-li firma Baťa a.s. takovýto přestupek neb jakoukoliv Vaši nepoctivost vůči závodu nebo jejím zaměstnancům, má právo Vás okamžitě propustit bez jakékoliv náhrady; jako úplatek ve smyslu této smlouvy považujeme každou výhodu, poskytnutou Vám zástupcem.

 

A bod 8. zní:

 

8. V případě, že byste nedodržel body 4. a 5., propadá celý Váš vklad u naší firmy ve prospěch Baťova podpůrného fondu, nehledě k povinnosti náhrady škody, Vaším jednáním způsobené.

 

K velké naší lítosti byli jsme dnes překvapeni výsledky vyšetřování, v kterém bylo zjištěno, že dotyčný navštívil jednoho z našich dodavatelů v jeho podniku a tam mezi čtyřma očima obdržel od něj hotově Kč 3.000,-.

Podle služební smlouvy propustili jsme ho okamžitě bez náhrady a odevzdali celý jeho vklad ve výši Kč 67.393,- Podpůrnému fondu. Budeme od něho požadovati ještě náhradu za škody nám vzniklé. (Za uvedenou částku se dal koupit automobil nižší střední třídy, např. Škoda Popular nebo Praga Picollo. K němu jste si mohli přidat dvojtaktní čtyřválec „Z“ + dvouválec Aero a zbylo by vám ještě i na větší zásobu bensinu. Vilka se dala postavit i za 40 000,- Kč. Pozn. C.)

Dotčený zaměstnanec se ohražoval, že pro Kč 3.000,- necháváme propadnouti jeho majetek, mnohonásobně větší, a žádal o mírnější vyřízení.

Nemůžeme mu vyhověti a spokojiti se s vyrovnáním na několik procent.

Obrazek

 

Nemůžeme potřebovati lidi jen podmínečně poctivé a ručící za sebe jen částí svého majetku.

Potřebujeme lidi poctivé bezpodmínečně, kteří ručí za svoji poctivost celým svým majetkem.

Propustili jsme další dva zaměstnance, kteří věděli o jeho poklesku a neoznámili jej chefovi závodů.

Umožňujeme každodenně desetitisícům našich zaměstnanců rovnou cestou budovati si zámožnost.

Nedopustíme včas, aby ani jeden vydělal třebas haléř na nepoctivosti a úplatcích.

Jsme hrdi na to, že mnoho našich zaměstnanců poctivou prací domohlo se milionového jmění, a jsme rozhodnutí každému k tomu na rovné cestě pomáhati.

 

 16. ledna 1933