Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanislav Jandík - letadlem ze Zlína do Indie a zpět

13. 2. 1932

letadlem ze zlína do indie a zpět

 

 

Stanislav Jandík

(„Pestrý týden13. února 1932)

 

 Projev Tomáše Bati po návratu z Indie - Nebojme se budoucnosti - zvukový film

 

 

Co nás čeká dosud nevíme, ale víme, že jsme první, kteří konají obchodní cestu letadlem.“ Tato slova, která napsal Tomáš Baťa v jednom ze svých dopisů z cesty do Indie, jsou důkazem moderního myšlení moderního velkopodnikatele, který v době, kdy ze všech stran k nám zaléhá volání o krisi ve všech odvětvích průmyslu, hledá nová odbytiště a rozšiřuje výrobu. Velký třímotorový Fokker, v němž se kromě Tomáše Bati, organisátora a vůdce výpravy, nalézali vedoucí exportu, odstartoval 10. prosince o osmé hodině z Baťova letiště v Otrokovicích.

Obrazek

Průmyslník Tomáš Baťa obědvá na pokraji pouště po krátkém přerušení letu.

 

 

Za prudkých bouří a husté mlhy, které znemožňovaly přistání na rakouských letištích, se jim podařilo přeletěti Alpy a dostihnouti Benátek, odkud výprava pokračovala v letu přes Řím a Neapol do Katanie. Za Neapolí znesnadňovala let hustá mračna a silný protivítr o rychlosti 70 km. za hodinu, jimiž bylo letadlo donuceno k nouzovému přistání u městečka Niccoterra v jižní Italii. Letadlo se hladce sneslo v místech, kde před tím při nouzovém přistání havarovala tři jiná dopravní letadla. Terrain byl písčitý, start velice špatný. Když se opět podařilo vzlétnouti, zamířil Fokker přes Středozemní moře na Tunis, kde po vyřízení obchodních záležitostí nastoupila výprava na cestu do Tripolisu a do Benghasi. Před Benghasi přestává fungovati motor, který má proražený carter. Jedno pomocné letadlo, které T. Baťa za výpravou povolal, uvízlo pro poruchu na Sicilii a druhé s novým náhradním motorem padá v Alpách. Tisk celého světa přináší poplašné zprávy, že s výpravou v Alpách zahynul i Tomáš Baťa, o jehož osobnosti, významu a tvůrčí síle se rozepisuje v dlouhých sloupcích.

 

----------------------

TB - Indie - zastávka v poušti

Zastávek v poušti bylo využíváno k prohlídkám stroje a narychlo improvisovaným "hostinám".

Na snímku zleva: kpt. Neville Stack, známý dálkový rekordman a pilot Baťova velkoletadla, průmyslník Tomáš Baťa a ředitel exportního oddělení Baťových závodů Meissel.

 

(Osoba sedící na letounu zůstala novináři neidentifikována. O stroj opřen žebřík, zepředu stojí technologické zařízení - zřejmě nejde o tuctovou zastávku v poušti. Pozn. C.)

 

-

 

 

Zatím Tomáš Baťa je v malé vojenské garnisoně uprostřed lybické pouště, kde tráví Štědrý večer a čeká na motor, který mu poskytla italská vláda. Motory jsou konečně vyměněny a po půlnoci Fokker startuje k letu do Kahýry, Jerusalema, Damašku a Bagdadu. Let pokračuje dobře. Ale z Bagdadu do Kalkuty jest ještě 5.000 km. Cesta, která výpravu čeká, není nikterak příjemná. V hornatém kraji se rozpoutaly bouře a vánice, v Bassře řádí mor, jemuž podlehlo 2.000 lidí.

 

-------------------------

TB - Indie - z letadla

Z velkého letu továrníka Tomáše Bati do východních zemí

Pohled z jeho letadla na typickou orientální přímořskou krajinu

  

 

 

Letadlo tedy béře směr na Širaz. V cestě mu stojí mohutné pásmo hor dosahující výšky až 5.000 m. Musí proto letěti hodně vysoko, ale v řídkém vzduchu a při plném počtu obrátek se rozpalují svíčky tak, že vynechávají a pálí isolaci káblu. Spojení radiem jest nemožné, výprava se vrací a letí na Bassru. Letadlo, jehož všechny zásoby olejů a pohonných látek stačí na dálku 1.000 km, volí trať, která úplně vyčerpává jeho akční radius. Za Bushire prolétá písečnou bouří, kterou předhání o celé hodiny, až dostihuje letiště v Jasku. Letí nad mořem i nad zemí, z níž se zvedají strmé hřebeny velehor, a po namáhavém letu dostihuje Karachi, první stanice v Přední Indii. Z Karachi, sídla Indického národního kongresu, jest do Kalkuty ještě 3.000 km. Fokker zdolává tuto trať lehce, takže výprava v předepsaném čase doletěla do Kalkuty. Trať, kterou třímotorový Fokker urazil ze Zlína do Kalkuty, měří na 10.000 km. Zatím, co je na letadle prováděna generální oprava a konají se přípravy ke zpátečnímu letu, provádí Tomáš Baťa velkorysou obchodní organisaci v celém Orientě a pokračuje v další cestě do Batavie, vzdálené 4.000 km od Kalkuty.

 

----------------

TB - Indie - fokker

Pohled na Baťův Fokker před odletem 

 

 

Let ze Zlína do Indie a nazpět je nejdelší cesta, jaká kdy v dějinách obchodu byla vykonána. Bylo na ní uletěno celkem 26.000 kilometrů – vzdálenost, která i u letce závodníka by musila být oceněna jako pozoruhodný výkon sportovní. Velikost baťova letu spočívá jednak v myšlence a jejím provedení, jednak v jejím účelu. Uletět letadlem 26.000 km jen proto, aby v době nejkratší byla nalezena nová odbytiště a zajištěna práce nesmírnému závodu – to je čin hodný respektu a uznání nás všech.

 

****************

 

Obrazek

Chvíle očekávání tisící: přistání Baťova letadla na Zlínském Letišti. -(Am. foto T.K. Divíšek, Brno.)
 

 

Obrazek

J. Baťa, řed. Baťových závodů, rektor Dr. F. Král, předseda Moravského aeroklubu a vídeňský náš vyslanec H. Vavrečka čekají na Baťovo přistání.
 

 

 

A co vlastně na filmu lze vidět?

  

Dnešním pohledem hodnoceno, především z hlediska bezpečnosti letištního provozu jedná se o nezvládnutou akci přivítání T.B.

 

TOMÁŠ BAŤA  SE PŘI NÁVRATU Z INDIE zastavil i v Jugoslávii. Tam poskytnul interwiev:

Zpráva Bělehradského deníku "Politika" (číslo 8536, ročník. XXIX. ze dne 14. února 1932). Str. 4 informuje o návštěvě Tomáše Bati v Bělehradě na cestě z Indie (přijel vlakem z Istanbulu).

Deník se dalšími podrobnostmi vlastní cesty nezabývá (co dělal TB v Indii ale zkoumá), kdo umí azbuku, resp. trochu rusky (neřku-li srbsky), dočte se o záměrech dalšího rozvoje baťovců ve Vukovaru a t.d.
------
Zaslala pí. Ivica Žabić, Borovo Naselje (Vukovar)

Tomáš Baťa se na cestě z Indie stavil v Bělehradě (Jugoslávie)