Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tomáš Baťa - ideje, zásady

15. 5. 1932

Tomáš Baťa

 

ideové principy

 

1.  Dělník a majitel jsou spolupodnikateli.

2.  Každý dělník má možnost stát se milionářem.

3. Nikdo nesmí zasahovat do vzájemného poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v zájmu celého pracovního kolektivu a veřejnosti (zákaz odborových organisací v závodě).

4. Účelem podniku je služba veřejnosti.

5. Účel světí prostředky.

 

--------------

Filmový záznam z oslav 1. máje 1924 před vilou na Čepkově.

Muž stojící při pravém okraji záběru v úvodu záznamu je Josef Blažek, "předčiperovský" prokurista firmy Baťa. Divák dále může posoudit věrnost dnešní rekonstrukce vily a jejích altánů.

 

---------------

 

 

 

Po zvolení starostou r. 1923

 

 Proč se ucházím o důvěru občanstva? Proto, že jsem zlínský rodák a proto, že neznám nikoho jiného, kdo by mohl této mojí rodné obci pomoci z nynějších nesnází. Já chci být starostou nebo nechci být zvolen do zastupitelstva vůbec. Odpovědnost vůči občanstvu ze všechno, co se stane za mé působnosti, chci převzíti sám na sebe.

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

Méně známý portrét Tomáše Bati - vznikl pravděpodobně v sérii s ostatními fotografiemi, ale nebyl vybrán jako hlavní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady – desatero podnikání

 

 

1.  Odpovědnost všech za všechno je odpovědností nikoho za nic. Je nutno nastolit osobní odpovědnost.

 

2.   Každý vážný problém vyžaduje myšlenku na jeho řešení. Každý, kdo má odpovědnost za tento problém, svolá skupinu lidí a tuto myšlenku „brousí“ dalšími mozky. Požaduje se aktivní přístup k řešení a duch spolupráce.

 

3. Odborná práce se svěřuje odborníkům, které je třeba kontrolovat, zda pracují dobře. Hlavní zásadou kontroly je hospodaření s časem a penězi.

 

4. Kdo chce být vedoucím a řídit lidi, musí napřed vybudovat sám sebe. Být ukázněný, mít svou životosprávu, která mu umožní výkony duševní a fysické. Každá práce vyžaduje kázeň a soustředění až do konečného výsledku. Požaduje se jen nejlepší práce.

 

5.  Tomáš Baťa hlásal, že den má 84 600 vteřin. Je třeba změnit pojetí času pro provádění práce. Čas je ekonomická kategorie.

 

6. Administrativní systém plánování a řízení průmyslu byl založen na zásadě decentralisace řízení podniků i uvnitř podniku. Udělil vysoké pravomoci odpovědným vedoucím, které spojil s hmotnou odpovědností. Zabezpečil účast zaměstnanců na zisku. Týdenní informace o dosažených hospodářských výsledcích znamenala veřejnou kontrolu hospodářské činnosti.

 

7.  Zavedl systematický výcvik zaměstnanců, zejména mládeže. Hlásal, že schopný ředitel vychovává lidi, vyhledává je, aby sám mohl postoupit výše. Nejde totiž o křeslo ředitele a jeho funkci, jde o jeho práci. Štěstí člověka je v realisaci idejí, které si vytýčil pro svou práci.

 

8. Každý zaměstnanec musí být stále zámožnější, což přispívá k celkové prosperitě podniku a společnosti.

 

9. Každý zaměstnanec podniku si musí odpovědět na otázku, čím je podniku užitečný. Aktivně a positivně ovlivňovat své okolí, zušlechťovat je, protože životní prostředí takto formované probouzí v lidech velikost. Začíná to pořádkem v pracovním stole, pokračuje pořádkem v dílně, ve výrobní budově, v obytném domě, na ulici, ve městě či obci.

 

10.  Cokoliv vyrobíme, musí sloužit zákazníkovi dobře. Bez ohledu na cenovou kategorii výrobku. Heslo „náš zákazník – náš pán“ má hlubší filosofický smysl.