Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tomáš Baťa při projevech

Kompilace z nejrůznějších akcí ve dvacátých letech. T.B. vesměs hovoří v okolí dnešní staré Tržnice (od r. 1927 Obchodního domu a kina), tehdy pomyslného centra nového Zlína. Vcelku šlo o dosti statečné výkony, protože bez mikrofonu oslovoval dav několik desítek minut. 

Město tehdy nevydávalo takový randál, jako dnes, navíc mládež nebyla nahluchlá z používání sluchátek.

 

 

Tomáš Baťa – názory na výchovu člověka

 

 Víra ve výchovu

Malý člověk – malá práce. Velký člověk – velká práce. Chceme-li vykonati v životě velkou práci, musíme hledati cesty, jak vybudovati velkého člověka. Velké lidi pomáhá budovati výchova.

 

Cíl učení

Vše, čemu se lidé učí, má míti nějaký cíl, má k něčemu sloužiti. Učení musí sestoupiti z nadhvězdných prostorů mezi lidi. Každý má vědět, proč se čemu učí.

 

Plánovitost práce

Dělejme si plán práce ! Tím nejen získáme pevný cíl, ale také měřítko svých sil, pevnost své vůle. Tím poznáme, kolik si slevujeme, kolik máme kázně a na kolik procent se vyrovnáme se svými plány.

 

Pracovní škola

Učme se prací ! skutečná práce jest nejlepší metodou. Lidé už jsou takoví, že věc a čin je předělá mnohem dokonaleji nežli nejpřesvědčivější slova.

Velkým bohatstvím je vlastní zkušenost. Protože teprve ona zhodnocuje vaše vědomosti. Vědomosti můžeme druhému dáti, ale zkušenosti musí si každý vykoupit vlastním potem, vlastními mozoly.

Obrazek

 

 

Samostatnost v práci

Každý člověk musí v sobě probouzeti a cvičiti síly a schopnosti, aby mohl konati samostatnou a užitečnou práci, chce-li v životě vykonati veliké a všem lidem prospěšné činy.

 

Souvislost školy se životem

Vyučování má vycházeti z toho způsobu života, v jakém žáci žijí doma, a směřovati k tomu, aby tento život zlepšilo.

 

Výchova charakteru

Svět patří ukázněným, těm, kteří se dovedou ovládat. Stálá sebekontrola buduje charakter. Přímé jednání budí v lidech všechny dobré instinkty a náleží mezi podmínky úspěchu. Kdo si vytkl cíl, souhlasný se zájmem rodiny, obce, státu a lidstva, vybuduje si své místo na slunci radosti ze života.

 

Výchova ke zdraví

Nechť již děti mají všechny podmínky dokonalého tělesného rozvoje! Dosti kyslíku, jídla a pohybu. Síla těla i ducha budiž vaše heslo.

 

Spolupráce všech lidí

My, ve Zlíně, chceme konati velikou práci nejen pro sebe, ale pro celý svět. Pracuje a my jsme povinni pracovat pro celý svět.

-----------------

 

Tomáš Baťa československým hochům

(Pestrý týden 17. X. 1931, ročník VI., č. 42 – v sérii PT škole a rodině, tabule 42/1931, autor Tomáš Baťa)

Obrazek

Photo Centropress - uveřejněna jest celá fotografie, z níž v dnešní době publikovány pouze výřezy, zavdávající důvod k dotazům typu "...co to ten Baťa drží v ruce ...", " ... kde ten Baťa vlastně stojí..." a pod.

Šlo o t.zv. velké fotografování pro historii - tomu napovídá nejen zvolený atelier, ale i určení snímku pro výchovu (spolu s níže uvedeným textem) a to, že foto bylo vydáno i v zarámované formě k zavěšení v domácnostech a kancelářích.

Celkové fotografování asi netrvalo nejkratší dobu, existují i snímky, na kterých se Tomáš Baťa zjevně baví a zahání nudu různými postoji vůči fotografům.

Mladí muži, vykročte s odvahou do světa. Nermuťte se, že rodiče nemohou nebo nechtějí vás vydržovati na školách.

>>Celý svět je škola a nejlepším učitelem je práce, nejlepším pomahačem je chudoba<<

Většina vynikajících lidí naší doby opouštěla rodný krov s uzlíkem zrovna tak malým, jako vy. Velikost naší doby jest v tom, že i ta nejvyšší místa v republice jsou dostupna chudému muži.

Záleží na každém, na jeho schopnostech a vytrvalosti, aby jich dosáhl. Za své zaměstnání zvolte svobodné živnosti, to jest zemědělství, obchod, průmysl. Jen ve svobodné živnosti rozvíjí se plně život člověka. Jen v nich vítězí síla a nadání mužů!

Síla těla i ducha budiž vaše heslo. Vyhledávejte zápasy. Nebojte se ran. Nezeslabujte svých těl. Neřest jest matka porážky.

Ctnost, střídmost jest cesta k vítězství. Zdar vám!

 

 Tomáš Baťa