Jdi na obsah Jdi na menu
 


sdělení-hlavicka.jpg

 

Ve Zlíně dne 3. září 1927

 

Velký Zlín 

Věřím,  že podaří se nám vybudovati město, které svým vzrůstem, pořádkem a svými hospodářskými poměry bude sloužiti za vzor všem jiným městům v našem státě.

Tomáš Baťa

 

 

 

 

Při přečtení tohoto úryvku z pracovního programu starosty města Tomáše Batě maně si vzpomínáme, jak vypadaly dříve zlínské cesty přes Trávník, Čepkov, Cigánov, Zahradní ulici, Kvítkovou ulici a mnohé jiné. Při sebemenším dešti proměnily se tyto cesty v hromady bláta a louží. Zlín podobal se větší vesnici. Cizinci, kteří tenkráte přicházeli do Zlína, odnášeli si nedobré mínění o správě obce.

Dnes i při dešti dostaneme se suchou nohou téměř do všech částí města. Nově upravené cesty a dlaždicové chodníky dávají našemu městu vzhled města spořádaného.

Obyvatelů ve Zlíně za poslední 4 leta přibylo přes 7000. Přírůstek tento jest jistě rekordní a nemůže se jím pochlubiti žádné jiné město. Příliv obyvatelstva vyžádal si přirozeně také nových obydlí a stavební ruch ve Zlíně se v posledních letech značně rozmohl, o čemž svědčí veliké nové čtvrti na východě i západě města. Od roku 1922 do dnešního dne postaveno bylo ve Zlíně 525 nových obytných domů a provedeno 790 různých přístaveb a oprav. Rovněž vnitřní správa města se značně zhodnotila.

pohlednice-25-web.jpg

Avšak toto je všechno pouze začátkem k vybudování Velkého Zlína.

Regulační plán města Zlína, vypracovaný odborníky, ohromuje sám rozlohou, v jaké má býti příští Zlín vybudován.

Toto veliké nové město bude míti ovšem daleko větší potřeby, nežli město nynější.

Tak na prvém místě vodovod.

Přičiněním starosty Tomáše Batě jest tato otázka již částečně vyřešena a se stavbou vodovodu započne se ihned, jakmile dojdou schválené plány od zemské politické správy.

Druhá otázka, která zvláště v poslední době stala se velmi palčivou, jest zlínské školství. Dosavadní škola již dávno nestačí. Nedostatku tomuto bude ještě v tomto semestru odpomoženo umístěním škol v nové prostorné, vzdušné, moderně zařízené školní budově.

otevreni-masskoly-web.jpg

Nemocnici, kterou Zlín postrádal již celé desetiletí, staví firma Baťa vlastním nákladem ve východní části města. Během příštího měsíce zahájí nemocnice svoji činnost.

BN-v-udoli-web.jpg             Osoby, které spolupracovaly na regulačním a parcelačním plánu budoucího Zlína získají si v budoucnosti jistě veliké zásluhy hlavně tím, že pamatovaly na zahrady a parky. Každé postrádatelné místo má býti vysázeno ovocnými neb okrasnými stromy.

Dále v regulačním plánu jest projektován a zakreslen veliký veřejný park v samém středu města a bude mimo školního parku zabírati celou prostoru mezi nynější školou a továrnou firmy Baťa. Také tento plán byl obecním zastupitelstvem schválen.

 Spějeme rychlým tempem k vybudování Velkého Zlína a očekáváme, že všichni občané, jimž blaho vlastního města není lhostejno, budou nám všemi silami nápomocni.

 

P. (agáč?)

skoly-gahura-27-web.jpg