Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejné vyúčtování 1923-27

 

Jak rostl Zlín – naše volby 1923 – 1927

 

Novým Zlíňanům věnuje volební skupina zaměstnanců fy. bata-logo-male.jpg a.s.

 

 

Když se skončilo čtyřleté volební období r. 1923-27, předložila zvolená „Skupina“ občanům Zlína veřejné vyúčtování na veřejné schůzi, svolané dne 9. října 1927.

Před vystavenými čísly a diagramy obrátil se starosta města p. Tomáš Baťa k občanům s tímto projevem:

 

kandid.listina-bata-23-web.jpg

 

„Vážení přátelé,

ucházím se opět o Vaši důvěru. Musím Vám především vysvětliti, proč jsem na místě dvacátém (kandidátky, pozn. C.).

Jsem na tomto místě proto, že potřebuji při letošních volbách více vaší důvěry nežli při volbách minulých. Potřebuji více důvěry Vaší k tomu, abych mohl pro vás vykonati více užitečné práce, nežli bylo možno v posledním období. Polovice předešlého období byla promrhána hádkami a zmařenými schůzemi obecního zastupitelstva.

Komunisté, političtí živnostníci a národní socialisté spojili se pod vrchním vedením komunistického vůdce. Při stanovení pracovních odborů odmítli zúčastniti se jakékoliv práce. Komunistický vůdce prohlásil ve volbách na Pasekách, že by nás i on volil, kdyby měl jistotu, že splníme, co slibujeme. Přesto zařídila se oposice na to, aby překážela naší práci, abychom nemohli plniti slibů, které jsme vám ve volbách dali. A této spojené oposici připadl náměstek, protože jste zvolili 11 oposičních členů.“

Hlas z obecenstva: „My jsme je nevolili“.

Baťa: „To věřím. Ale zvolili je jiní pro nedostatek porozumění a vy jste je měli přesvědčiti, že nečiní dobře pro sebe ani pro vás.“

Oposice zvolila si takového náměstka, který nám v práci co nejvíce překážel. Jaké boje museli jsme proto podstoupiti pro každou sebe lepší věc, ukazuje část protokolu, oposicí zmařené schůze ze dne 27. 11. 1924. Starosta čte protokol ze schůze, kterou zmařily oposiční strany komunistická, národ. sociální a živnostenská.

Schůze zmařena byla za tím účelem, aby obec nemohla vydati plnou moc svému právnímu zástupci. Šlo o to, aby byla zrušena nájemní smlouva hospody v nové radnici, aby mohl starosta Baťa zaříditi z těchto místností čítárnu místo hospody. Starosta prohlásil tehdy podle protokolu následující:

„Veliká většina občanů při posledních volbách projevila, že si nepřeje, aby ještě více rozšířil se hospodský život na úkor čistého života rodinného v naší obci.

Pod tímto heslem konaly se poslední volby a můžeme děkovat osvícenosti voličů, že nás zvolili 17 a ne pouze 14. 1) Každá druhá chalupa by měla hospodu a každá chalupa bídu.

Přes houževnatý odpor oposice vyhrála obec spor s nájemníkem ve všech instancích.“

„Střízlivé hlavy na radnici považuji to za velikou výhodu pro občanstvo.

Jest nemožno vykonati velikou práci, když se musí polovina času promrhati obranou proti těm, kteří ji maří.

Teprve, když zvolíte 20 mých přátel, umožníte, aby mne za mé nepřítomnosti mohl zastupovati I. náměstek, který chce nám pomáhati na splnění našeho pracovního programu a ne, jak posledně člověk, který naši práci rušil.

Veškerá práce zastupitelstva a hlavně členů naší skupiny v minulém období směřovala ku zlepšení rodinného života – života žen a dětí v této obci. (Bouřlivý potlesk).

 

 DSC02764.JPG

 

1)    Třicet mandátů celkem. 

 

Zvýraznění textu – redakce.

V celé stati použito původního pravopisu.