Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dokument o založení Baťových závodů

(Tep nebo Naše pravda, asi 1988)

---------------

      Rozsáhlý tovární areál o.p. Svit charakteristicky utváří podobu Gottwaldova; chodíme denně kolem a dávno jsme si zvykli považovat jej za neodmyslitelnou součást našeho města. A člověku může napadnout otázka: jak asi vypadal dokument, kterým byl takový významný průmyslový celek založen? V podvědomí bezděčně vyskočí představa, že při vzniku této velké továrny vyhotovili možná nějakou slavnostní zakládací listinu anebo jiný, jaksi výjimečný dokument. Řekněme však rovnou, že takových barvitých představ se musíme vzdát, protože skutečnost vypadala mnohem prozaičtěji.

Obrazek

  

     Pohlédneme–li na nejstarší dokument vztahující se k založení obuvnického závodu sourozenců Baťových r. 1894, vidíme před sebou dvoulist obyčejného kancelářského papíru, popsaný jen na první a čtvrté straně. Je to žádost o udělení živnostenského oprávnění k obuvnické výrobě, kterou Antonín Baťa adresoval dne 18. IX. 1894 okresnímu hejtmanství v Uherském Hradišti (kam tehdy Zlín administrativně náležel). V textu žádosti čteme:

 

 ------------------------------------------------------------

 

Slavné c.k. okresní hejtmanství!

 

Nížepodepsaný zamýšlím v domě čís. 118 ve Zlíně na Moravě výrobu obuvnického zboří provozovati. Jsem 20 let starý, katolík, svobodný, bezúhonný, rodem ze Zlína na Moravě a ...... od 18. července 1892 mým otcem Antonínem Baťou za plnoletého prohlášen.

 

 

Dále jsem .... za dvouletou dobu řemeslu obuvnickému řádně vyučen .... a pracoval jsem ještě 2 roky co plnomocník, pomocník a dílovedoucí v dílně mého otce Antonína Batě v Uh. Hradišti.

 

Vyhovujíc tímto všem zákonitým podmínkám ku provozování samostatné živnosti žádám uctivě: slavné c.k. okresní hejtmanství račiž mně laskavě povolení ku provozování obuvnické živnosti v domě č. 118 uděliti, patřičný živnostenský list vydati a daň předepsati nechati.  Zároveň prosím uctivě o navrácení příloh. 

 

   

 

V Uher. Hradišti dne 18. září 1894.

 

Antonín Baťa

 

 


Žádost o vystavení živnosti

Žádost Antonína Bati o udělení živnosti + hlavička závodů z r. 1910. Dokument, který vidíme na odkazu, je ve stavu z konce osmdesátých let, tedy před rekonstrukcí v r. 2011. Pro srovnání zařazuji snímek z poslední doby.

 

zakl.list.bata-web.jpg

 

 

     Z kancelářských záznamů na zadní straně dvoulistu vyčteme, že na hejtmanství Baťovu žádost přijali 20. IX. 1894 a vzápětí byla i kladně vyřízena: dnem 21. IX. 1894 je datováno rozhodnutí, aby žadateli vydali živnostenský list; jeho převzetí pak Antonín Baťa potvrdil 15. X. 1894.

     Žádost Antonína Bati stala se bezprostředním podnětem, který vedl ke zřízení obuvnické výroby sourozenců Baťových. A vydání živnostenského listu je pak ve vlastním slova smyslu základním dokumentem, jímž byl baťovský závod založen. A tak den 21. září 1894 ukazuje přesné datum založení Baťových závodů, dnešního Svitu.

     Na vysvětlenou ještě dovětek: živnostenský list vystavili sice na jméno Antonína Bati, ale zlínská obuvnická dílna založená pod jeho jménem byla od samého začátku společným majetkem, na kterém se podíleli tři sourozenci – Anna, Antonín a Tomáš Baťovi. Žádný ze zúčastněných neměl dosti peněz k zahájení samostatné činnosti, museli se spojit a na spuštění výroby použít všechny peníze, které zdědili po matce – činilo to 800 zlatých (v té době např. roční plat učitele měšťanské školy). Omezené finanční prostředky mohly sotva stačit a tak v prvních letech svého fungování nový podnik zápasil i s dluhy, směnkami, splátkami. 

     Obuvnická dílna na zlínském náměstí zahájila činnost roku 1894 pod jménem Antonína Bati, ale hlavní iniciativu projevoval jeho mladší bratr Tomáš, tehdy osmnáctiletý. Po smrti Antonína r. 1908 se pak Tomáš Baťa stal jediným vlastníkem stále vzrůstajícího podniku (až do transformace na a.s. v roce 1931 nesoucího stále název T. & A. Baťa). Spoluzakladatelka Anna se řízení společnosti od jejího vzniku neúčastnila, až do své smrti (1936) ale žila z jejích výnosů. 

Obrazek