Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvodem

 

Po určitém váhání zařazuji pohled na historii Zlínska čistě stranický.

Knihu vydal ONV a OV KSČ v Gottwaldově roku 1988 ke 40. výročí přejmenování města a okresu. Tím určili směr. I když ....

Nelze šmahem zavrhnout fotografickou stránku publikace – té se se ctí zhostili zlínští fotografové Pavel Kosek, Michal Sládek a Miloš Gregor. Presentují se kvalitní prací na křídovém papíře, od vyššího „turistického“ standardu přes letecké snímky až po náladově snivé fotografie.

Horší je to se stránkou textovou. Nelze ji přirovnat ani ke Františku Vojtovi –  tomu bychom křivdili – který na tomto webu popisuje historii také především z hlediska mezinárodního dělnického hnutí. Dr. F. Vojta ideologicky komentuje vývoj v baťových závodech samých, probírá se jak érou baťovskou, tak i údobím socialismu. I když se mu svitovská doba ztrácí – rutinní práce neposkytuje tolik záchytných bodů jako světová expanze plná bojů – drží se víceméně platformy závodů.

Tato kniha se pyšní textem odlidštěným, víceméně (v části 1848 - 1988) podřízeným účelu. Zaobírá se celou oblastí „Gottwaldovska“ a potom – revolučním bojem. Pokud někdo vyčte i jiné sdělení, patří nejspíše do generace 45+, která – vytrénovaná minulým režimem - dokáže číst mezi řádky.

Žactvo a studenty, kteří by chtěli text překopírovat tak, jak jsem jej převzal – v komunistickém originálu – upozorňuji, že bez soudobé korekce narazí u svých vyučujících na problém, popř. posměch. Nekomentoval jsem jednotlivé pasáže korekčními poznámkami, zůstal ryzí originál (např. „patagonská lež“ o Janu A. Baťovi, kterou vymyslel a v zinscenovaném procesu použil komunista JUDr. Ing. Jiří Udržal, jedno z protekčních dítek u fy. Baťa působících).

Jsme dnes ve svých poznatcích dále, pravda. Ponechejme textu jeho naivní půvab, kouzlo nechtěného a ideologickou údernost. 

Z velké části jsem akceptoval i příšernou, zjednodušenou češtinu, kterou je obsah podán. Slovosled, ojediněle i výrazy jsem měnil pouze, když se staly překážkou v chápání logiky a ukazatelem podcenění čtenáře.

Měl jsem problém i s rozhodnutím, zda ke stati zařadit fotografie z knihy nebo své. Nakonec jsem se rozhodnul pro druhou variantu – jednak bych 91 % knižních obrázků takto nepojal, jednak autoři dodnes působí a nechci se srazit s autorským zákonem. Navíc nevím, zda se za účinkování v takové publikaci nestydí.

Můj „Gottwaldov“ není tak radostný, slunný a jásavý. Ale to už p.t. čtenář pochopí sám.

                                                                                               CYGNUS

P.S. Déjà vu - podobnou publikaci jsem viděl už v roce 1978. Tedy ke třicetiletému výročí přejmenování města a okresu. Bohužel - nevlastním, i když fotodokumentačně by mne zajímala více.

P.P.S. Kniha vyšla v nákladu 20 tis. výtisků a stála 87,- Kčs. Já ji získal roku 1990 ve „zbavovacím se“ výprodeji knihkupectví za 8,- Kčs.

 

------------------------------------

 

 

GOTTWALD

GOTTWALDOV

GOTTWALDOVSKO

U příležitosti 40. výročí pojmenování města a okresu Gottwaldov vydal Okresní národní výbor v Gottwaldově ve spolupráci s komisí regionálních dějin OV KSČ v Gottwaldově v nakladatelství Merkur (1988).

Text doc. dr. Jaroslav Wicherek, CSc.; dr. Zdeněk Pokluda; dr. Radko Černohous; dr. Marie Elsnerová; Ilona Steinerová, Břetislav Imrýšek.

Fotografie Pavel Kosek, Michal Sládek, Miloš Gregor.

Grafická úprava Rudolf Knedlhans, Jiří Koula.

Ilustrace Jaroslav Novák.

Odpovědná redaktorka Eva Kořenská.

-------------------------------------------------

 

Při nejrůznějších příležitostech slýchávám, že se málokde soustředilo tolik přírodní krásy a důkazů lidského umu jako u nás – na Gottwaldovsku. Je to můj osobní pocit, který přetrvává po všechna období a s léty se stále více umocňuje.

Nezáleží na tom, zda z okresního města zamíříte směrem na Vizovice, Luhačovice, Valašskokloboucko či do jiných míst – všude budete procházet krásnou přírodou důmyslně doplněnou obdivuhodnými pomníky lidské dovednosti. Tato půvabná místa, zajímavá po stránce krajinného reliéfu i z hlediska etnografického, nabízejí hojnost příležitostí k odpočinku, rekreaci i k získání poznatků.

Jako každý kraj má i náš okres, nesoucí čtyři desetiletí jméno prvního dělnického presidenta Klementa Gottwalda, svůj charakter i své zvláštnosti. Zatímco v dřívějším období byl výrazně průmyslovým, sehrává dnes významnou roli také v oblasti zemědělské velkovýroby, kde se v některých směrech řadí mezi nejprogresivnější v celé republice. A je samozřejmě milé, když vidíme, že právě do našich JZD jezdí odborníci z Československa i ze zahraničí a společně hledají cestu jak dále pozvednout zemědělskou výrobu na vyšší úroveň.

dz-bistro-web.jpg

 

V městech a obcích okresu nás žije přes 196 000. Jak si vážíme míst, kde žijeme, kde tvoříme, to převážná většina z nás dokazuje podílem na plnění úkolů volebních programů NF. V popředí zájmu iniciativy našich občanů jsou úkoly při budování životního prostředí a dalším zlepšování životních podmínek, abychom i budoucím generacím zanechali kraj oplývající přírodními krásami, zachovalými historickými památkami, ale zejména kraj se zdravým životním prostředím.

Přál bych si, aby se tato nová publikace stala vítaným průvodcem každému, kdo se chce o našem okrese dovědět co nejvíc. Za čtyři desetiletí od slavného Února 1948 se Gottwaldovsko rozrostlo do dříve nevídané krásy a díky nesmírné obětavosti většiny poctivě pracujících občanů našich obcí a měst se změnilo k nepoznání. Už samotná projížďka obcemi je přesvědčivou výpovědí o všestranně plodném a bohatém životě Gottwaldovska, kde se kdysi snoubila bída s nouzí. Budete-li se dívat otevřenýma očima i srdcem, poznáte, jak léta socialistického budování hluboce změnila život našeho lidu.

Na dosažené výsledky jsme hrdi a sami se můžete přesvědčit, že právem.

Přijměte pozvání do kraje, který se ctí nese jméno Gottwaldovsko1):

František Kubiš

předseda ONV  panorama-88-web.jpg

1)

Tehdejším „Gottwaldovskem“ není myšlen Zlínský kraj po roce 2000 ani Gottwaldovský kraj 1950 – 1960.  Hovoří se o okrese Gottwaldov (Zlín) v pojetí z let 1960 – 1999.  

Zpět na    Gottwaldovsko