Jdi na obsah Jdi na menu
 


Názvoslovník ulic a náměstí - část 1/2

28. 8. 2006

Obrazek

Augustin Merhaut - jaro v Baťově čtvrti


Vysvětlivky:Hluboká
platný název

Leninovanázev z období rudé totality

Mozartovanázev z období hnědé totality

Zarámínázev ze starých dobrých časů a jeho historický vývoj

Dolnínázev, který pozbyl platnosti a nebo nebyl nikdy použit

(XYZ) - nejstarší zmínka o názvu, popř. bývalém názvuZKRATKY:

bří.

bratří

nábř.

nábřeží

nám.

náměstí

ul.

ulice

tř.

ída

obec. výb.

obecní výbor města Zlína

z.

zastupitelstvo (obecní, městské)

p.

plénum MNV, JNV.MěNV

r.

městská rada, rada JNV nebo MěNV

OÚPA

odbor územního plánování a architektury MěNV

zm.

nejstarší zjištěná zmínka v úředních dokladech (obvykle ve smyslu lidového pojmenování)

srov.

srovnej


Obrazek 
Cygnusova poznámka: Obsah seznamu a názvoslovníku je uměle ohraničen rokem 1995. Nečiní si nárok zachytit ulice a třídy bez pojmenovávací historie. Jsou tedy vypuštěny názvy z nově upravovaných městských preriferií, nově budovaných Jižních svahů, areálu Baťových závodů - Svitu a jejich okolí.
Vypušteny jsou např.: Desátá, Dvacátá, Šedesátá, Devadesátá,Vavrečkova, Malotova, J.A.Bati, Hlavničkovo nábřeží,Čiperova, Výletní, Malá, Gahurova a pod.


Česká republika - 1995

rudá totalita

hnědá totalita

staré časy

A. Randýskové
Na Strhanci,
r. 17.1.1961 Amálie Randýskové

Strhanec (zm. 1928); r. 16.10.1931 Na Strhanci

AntonínovaNová Letná či Letná II. nebo "První oblouková na Letné" (zm. 1922; 1924); z. 20.III.1925 Antonínova

Bartošova


Žebratka (zm. 1558); V Žebratce (zm. 1592) či Žebračka (zm. 1731); z. 14.VI.1887 Kovářská; z. 20.III. 1925 Bartošova
Bartošova čtvrť
zm. 1957


Bartošova čtvrť
viz
- Dřevnická
- Dukelská
- M. Knesla


Barvířská


z. 2.XI.1934 Barvířská (uvažovaná ulice spojující začátek Hornomlýnské ul. a dnešní Benešovo nábřeží; posledně se vyskytuje v seznamu ulic z 11.IX.1945)
Beckovská


Beckovská (zm. 1934); z. 2.XI.1934 - Beckovská

Bednářská(zm. 1934); z. 2.XI.1934 Bednářská
Benešova


viz Tř. T. Bati
Benešovo nábřeží
MNV 12.V.1945 nábř. Dr. E. Beneše; p. 28.III.1951 nábř. Pionýrů
z. 15.IX.1939 Jižní nábřeží
r. 16.X.1931 nábř. Na Podvesné; z. 25.V.1934 nábř. Dr.E.Beneše
BetlemBoněcko I. a II.
Boněcká, p. 27.XII.1984


Borová


Spojovací III. (zm. 1934); z. 2.XI.1934 Borová
Březnická
MNV 22.VI.1945 Březnická; r. 20.9.1950 Jana Kozmíka (název se nevžil)
rozdělena na dvě části:
z. 12.XII.1941 Mozartova
z. 25.VII.1938 Cesta Dr. Gerbece

Nová Letná nebo Vilky či Hradčany (zm. 1921); z. 20.III.1925 Březnická
Bří. Jaroňků
p. 14.XI.1946 bratří Jaroňků

Díly I. (zm. 1931); r. 16.X.1931 Díly I.; z. 2.XI.1934 Díly I.; z. 7.XII.1937 Josefa Sedláře;
Bří. Sousedíků
p. 14.XI.1961 Bratří Sousedíků

Pod Tlustou (zm. 1927); z. 2.XI.1934 Pod Tlustou
Budovatelská
p. 27.XII.1984 Budovatelská


Buková


Buková (zm. 1931); z. 2.XI.1934 Buková
Burešov
ul. Burešov (zm. 1945)


Cechovní


viz Hrnčířská
Cesta Dr. Gerbece


viz Březnická

Cigánovviz Na Výsluní (v plánech a na mapách města zůstává název Cigánov zachován, je to i pojmenování autobusových zastávek)

Cihlářská


K cihelně (zm. 1934); 2.XI.1934 Cihlářská
Čepkov
p. 23.VIII.1977 Čepkov (prodloužená ul.)

* Ves Čepková (zm. 1397); ul. Čepkov či Na Čepkově (zm. 1557; 1571; 1592); z. 14.VI.1887 Čepkov;
* Střední ulice Domovem (z. 1925); skupina domů postavená družstvem Domov, pojmenovaná roku 1925 na Klofáčovu čtvrť (název se nevžil);
z. 20.III.1925 Smetanova
Čepkovská


K Čepkovu (zm. 1934); z. 2.XI.1934 Čepkovská
Česká
p. 31.I.1980 Voroněžská


Dětská
r. 24.VI.1971 Dětská


Díly I.-VI.


Díly (zm. 1928); r. 16.X.1931 Díly I.-VI.; z 2.XI.1934 Díly I.-VI.

Díly I.
viz. Bří Jaroňků

část mezi tř. T. Bati a Kvítkovou
Díly II.

z. 24.XI.1939 Horní
z. 28.V.1940 Díly II.

Díly III.


viz Široká (část mezi tř. T. Bati a Štefánikovou)
Divadelní
p. 28.III.1951 U přehrady (název se nevžil); r. 8.III.1966 Divadelní

Hřbitovní (zm. 1921); z. 20.III.1925 Hřbitovní
Dlouhá
MNV 12.V.1945 tř. majora Murzina

Dlouhá (zm. 1588); z. 14.VI.1887 Dlouhá ul. horní a Dlouhá ul. dolní; obec. výb. 12.XI.1918 Wilsonova (název se nevžil); z. 20.III.1925 Dlouhá
Dolní
MNV 22.VI.1945 Dolní
z. 7.XI.1941 Polní

Příkrá III. (zm. 1934); z. 2.XI.1934 Dolní;
Dolní nám.


viz Trávník
Domov


viz Čepkov a Tyršovo nábř.
Dr. Fritze Todta


viz Štefánikova
Dr. Jar. Kolaříka
MNV 22.VI.1945 Dr. Kolaříka
z. 24.II.1939 Lékařská
Na Nivy či Na Nivách (zm. 1934);
2. května
MNV 22.VI.1945 tř. 2. května

Zálešenská (zm. 1927); r. 16.X.1931 Zálešenská; z. 2.XI.1934 Zálešenská
Družby


viz Křiby
Družstevní
r. 24.VI.1971 Družstevní

Jižní svahy
Družstevní


viz Kamenná
Dřevnická
Bartošova čtvrť (zm. 1957); r. 8.III.1966 Dřevnická


DukelskáBartošova čtvrť (zm. 1957); r. 8.III.1966 Dukelská

Dukelských hrdinů
p. 31.I.1980 Dukelských hrdinů (nerealisováno)


25. února


viz Rašínova
Fügnerovo nábř.
MNV 22.VI.1945 Fügnerovo nábř.
z. 30.VIII.1940 Severní nábř.
Nábřeží či Horní nábřeží (zm. 1928-30); r. 16.X.1931 nábř. Na Oksnerce; z. 15.I.1932 Fügnerovo nábř. (srovnej též Havlíčkovo nábřeží)
Grygov


viz Trávník
Haltéře


viz Vodní
Havlíčkovo nábřeží
MNV 22.VI.1945 Havlíčkovo nábř.
z. 30.VIII.1940 Severní nábřeží
Severní nábřeží u nemocnice (zm. 1930); r. 16.X.1931 Nábřeží na Zálešné; z. 15.I.1932 Fügnerovo nábř.;
Hlavní


viz Rašínova
Hlavní nám.


viz Nám. míru
Hlavní u Šmídového


viz Školní
Hluboká


Cesta Hlubokým úvozem (zm. 1925-28); z. 2.XI.1934 Hluboká (část ulice viz Lorencova)
Horní


viz. Díly II. a Štefánikova
Horní nábř.


viz Fügnerovo nábřeží
Hornomlýnská


U Horního mlýna (zm. 1923); z. 2.XI.1934 Hornomlýnská (srov. též U náhonu)
Hoškovská


viz Podvesná
Hradčany


viz Březnická
Hradisko
Hradisko (OÚPA 19.VII.1983)

v blízkosti ulice lokalita Hradisko či Hradišťko, kde byly archeologickým průzkumem odkryty zbytky drobného opevněného středověkého sídla
Hradská


* Hracká (zm.1558); z. 20.III.1925 Hradská

* Soukenická (zm. 1934); podle rámů na natahování sukna připomínaných např. r. 1882; z. 2.XI.1934 Hradská (jako součást prodloužené ulice)

Hrnčířská


zřízení "Cesty za Růmami" - 1920; Růmy před družstevními domy (zm. 1934); Cechovní (zm. 1934); z. 2.XI.1934 Hrnčířská
Hřbitovní


viz Divadelní
Internátní


viz nám. T.G. Masaryka
J. Fučíka I.-XVII.


viz Obeciny (čtvrť)
J. Kojeckého


viz Lesní čtvrť
J. Kozmíka


viz Březnická
Januštice


viz nábřeží u Januštice
Jaroslavická


viz * Lazy
* Prlovská

Jaselská


viz Slezská
Javorová
r. 24.VI.1971 Javorová

Zaniklá ulička při západním okraji bloku č. 13 na Jižních svazích - dnes omylem vykazována na adrese Okružní nebo mezi Okružní a Javorovou.
Jílová
r. 24.VI.1971 Jílová


Jižní nábřeží


viz Benešovo nábřeží
K cihelně


viz Cihlářská
K Čepkovu


viz Čepkovská
K Jaroslavicím

z. 16.X.1939 K Jaroslavicím

K Pasekám


Pasecká cesta (zm. 1923); z. 20.III.1925 Pasecká; z. 2.XI.1934 K Pasekám
Kamenná
p. 14.XI.1946 Kamenná

r. 16.X.1931 Družstevní (dle výstavby domů SBD Podřevnicko);
Kamenná


viz Slovenská
Katovec


viz Na Výsluní
Knězepotok (Kněžepotok)


viz Potoky
Komenského


viz tř. T. Bati
Komenského nábř.


r. 16.X.1931 Kostelecká; z. 2.XI.1934 Komenského nábř. (část), Kostelecká (část plánovaná po levém břehu Januštice); posledně se vyskytuje v seznamu ulic z 11.IX.1945;
Kostelecká


srov. výše Komenského nábř. (posledně se vyskytuje v seznamu ulic z 11.XI.1945)
Kostelní


z. 14.VI.1887 Školní; z. 20.III.1925 Kostelní (ulice z náměstí ke staré škole u kostela); posledně se vyskytuje v seznamu ulic z 28.V.1940
Kotěrova


"Pětidomí" nebo "Druhá oblouková na Letné" (zm. 1923-24) či Letná III. (zm. 1925); z. 20.III.1925 Kotěrova

Kovářskáviz Bartošova
Krátká


Krátká (zm. 1930);
z. 2.XI.1934 Krátká

Křiby

r. 24.VI.1971 Družby; p. 31.3.1980 Družby (prodloužení do II. etapy výstavby)Křivá


Spojovací IV. (zm. 1934); z. 2.XI.1934 Křivá
Kúty
číslování ulic zrušeno výstavbou sídliště v roce 1976

Kouty či Kúty (zm. 1927-31); r. 16.X.1931 Kúty I.-VI.; z. 2.IX.1934 Kúty I.-V.

KvítkováRepetka (zm. 1887; podle opakovaného placení mýta - z lat. repetitio);
z. 14.VI.1887 Kvítková

Kyjevská


viz Moravská
Lazy I.-VI.


Lazy (zm.1938); z. 24.II.1939 Lazy I.-VI. (Lazy I. původně část ulice Pod vodojemem, Lazy VI. původně část ul. Jaroslavické)
Lékařská


viz Dr. Kolaříka
Leninova


viz Štefánikova
Lesní


Obecní (zm.1934); z. 2.XI.1934 Lesní
Lesní


viz U zimního stadionu
Lesní čtvrť I. - III.
1948-1950 vedle názvu Lesní čtvrť se vyskytuje pro tuto ulici označení ul. Josefa Kojeckého; místní školská komise 16.III.1948
z. 3.X.1941 Lesní čtvrť I. - III.

Lešetín I. - VI.Lešetín (zm. 1920,1922, podle stavebního družstva, které tam stavělo domy); z. 20.III.1925 Lešetín I.-VI.
Letná


viz Antonínova, Kotěrova, tř. T. Bati
tř. Lidových milicí


viz Sokolská
Lipová


Lipová (zm. 1931); z. 2.XI.1934 Lipová
Lomená


Spojovací II. (zm. 1934); z. 2.XI.1934 Lomená
Lorencova
p. 14.XI.1946 Architekta Lorence
z. 24.IX.1939 Úřední
Hluboká (část); z. 2.XI.1934 Hluboká
Losky


r. 16.X.1931 Na Loskách; z. 2.IX.1934 Losky
Luční
r. 24.VI.1971 Dlouhá

Název Dlouhá pro Luční ulici na Jižních svazích měl být totalitní náhražkou za od roku 1945 nepoužívaný název jedné z hlavních městských tříd
M. Gorkého


viz Zálešná I. (část u řeky)

M. Kašpárkaulička vedoucí z rynku (zm. 1709); z. 14.VI.1887 Mlýnská; z. 20.III.1925 Mikuláše Kašpárka (popřena výstavbou pošty na nám. Míru a definitivně zastavěna roku 2004)

M. Knesla

Bartošova čtvrť (zm. 1957); r. 8.III.1966 Miroslava Knesla


Malenovská


viz tř. T. Bati
Marxova


viz Mostní
Masarykovo nám.


viz nám. Míru
Mladcovská


Pod Babou (zm. 1644); z. 20.III.1925 Pod Babou; z. 2.XI.1934 Mladcovská
(název "Pod Babou" ponechán slepé odbočující uličce, viz Pod Babou)
Mlýnská


viz M. Kašpárka
Moravská
p. 31.I.1980 Kyjevská


Mostní

p. 28.III.1951 Marxova

Mostní (zm. 1927); z. 2.XI.1934 Mostní
Mozartova


viz Březnická
Msgra. Šrámka


viz Osvoboditelů
Murzinova


viz Dlouhá
Na Beckově


viz Nivy I.
Na Čepkově


viz Čepkov
Na Loskách


viz Losky
Na Nivách


viz Dr. Kolaříka a Žlebová
Na Nivy

viz Dr. Kolaříka a Nivy II.

Na Požáře* Obecní cesta podél Kudlovského potoka k pozemkům Na Požáře (zm. 1914); r. 16.X.1931 Na Požáře; z. 2.XI.1934 Na Požáře;
* z. 2.XI.1934 U přehrady (zanikla v průběhu 30. let prodloužením ulice Na Požáře)
Na Rumech


viz Růmy
Na Strhanci


viz A. Randýskové
Na Valše


z. 2.XI.1934 Na Valše (plánovaná ulice podél železniční trati východně od žel. nadjezdu; posledně se vyskytuje v seznamu ulic z 11.IX.1945)
Na Včelíně


Na Včelíně (zm. 1931); z. 2.XI.1934 Na Včelíně

Na vyhlídceNa vyhlídce (zm. 1931); z. 2.XI.1934 Na vyhlídce
Na Výsluní
r. 18.VI.1962 Na výsluní

* U svatého Antonína (zm. 1787); Cigánov (zm. 1887); z. 14.VI.1887 Předměstí sv. Antonína; z. 20.III.1925 Cigánov (Cigánov i nám. sv. Antonína, zm. 1934); z. 2.XI.1934 Cigánov;
* Katovec (zm. 1925); z. 20.III.1925 Katovec;

Nábřeží


viz Fügnerovo a Tyršovo nábřeží

Nábř. Pionýrůviz Benešovo nábř.
Nábř. Dr. E. Beneše


viz Benešovo nábř.
nábř. Na Domově


viz Tyršovo nábř.
nábř. Na Oksnerce


viz Fügnerovo nábř.
nábř. Na Podvesné


viz Benešovo nábřeží
nábř. na Zálešné


viz Havlíčkovo nábřeží

nábřeží U Janušticer. 16.X.1931 U Januštice; z. 2.XI.1934 nábř. Januštice
Nad Beckovem


viz Pod Nivami
Nad Běťákem


viz Obeciny
Nad Ovčírnou I.-VI.
Nad Ovčírnou (zm. 1979); Nad Ovčírnou VI. (OÚPA) 19.VII.1983

* Nad Ovčírnou (zm. 1928); z. 2.XI.1934 Nad Ovčírnou I.-V.
* z. 24.II.1939 U Lomu (část);
Nad sokolovnou


viz * Nivy I.
* Pod Nivami

Nad stráněmi
r. 24.VI.1971 Nad stráněmi


Nadkostelí


viz Osvoboditelů
Nádražní


Cesta k nádraží (zm. 1899); Nádražní (zm. 1907); z. 20.III.1925 Nádražní
Náměstí


viz nám. Míru
nám. Míru
MNV 12.V.1945 Masarykovo nám.; r. 30.V.1951 (od 2.VI.1951) nám. Míru
z. 30.VIII.1940 Hlavní nám.
Rynek (zm. 1592); z. 14.VI.1887 Náměstí; obec. výb. 12.XI.1918 Masarykovo nám. (název se nevžil); Hlavní náměstí (zm. 1925); z. 20.III.1925 Masarykovo nám.

nám. Prácenám. Práce (zm. 1933); z. 2.XI.1934 nám. Práce
nám. Průkopníků


viz nám. T.G. Masaryka
nám. Rudé armády


viz nám. T.G. Masaryka
nám. sv. Antonína


viz Na Výsluní
nám. T.G. Masaryka
MNV 22.VI.1945 nám. Rudé armády

lid. "Na internáty", příp. Internátní ul., nebo "Hrady" (zm. 1932,1934); z. 2.XI.1934 ponecháno bez názvu; z. 24.II.1939 nám. Průkopníků
Nivy I.


* r. 16.X.1931 Za humny
* r. 16.X.1931 Na Beckově, z. 2.XI.1934 se obě ulice staly součástí prodloužené ul. Nad sokolovnou; z. 25.III.1938 Nivy I. - odtrženo od ul Nad sokolovnou (srov. též Pod Nivami)
Nivy II.


Na Nivy (zm. 1934); z. 2.XI.1934 Na Nivy; z. 25.III.1938 Nivy II.
Nová Letná


viz * Antonínova
* Březnická

Obeciny (ulice)r. 16.X.1931 Nad Běťákem; z. 2.XI.1934 Obeciny
Obeciny (čtvrť)
p. 31.X.1947 Obeciny I.-XII.; p. 28.III.1951 Julia Fučíka I.-XII. (čtvrť Julia Fučíka)


Obecní


viz Lesní
"Oblouková"


viz Antonínova a Kotěrova
Okružní
r. 24.VI.1971 Okružní; p. 31.I.1980 (od 17.IV.1980) tř. Sboru národní Bezpečnosti;

Jižní svahy
Oksnerka


viz Fügnerovo nábř.
Osvoboditelů
MNV 21.VIII.1945 Msgra. Šrámka; p. 28.V.1948 Osvoboditelů

Nadkostelí (Nad kostely, zm. 1885); z. 16.VI.1887 Nadkostelí;
Otrubná


viz. tř. T. Bati
Padělky I.-IX.


Padělky (zm. 1927); r. 16.X.1931 Padělky I.-X. (Padělky X. - ulice nebyla vybudována); z. 2.XI.1934 přečíslování ulic, dosavadní Padělky I.-VIII. změněny na Padělky II.-IX., název Padělky I. získala nově vybudovaná ulice

Partyzánská
MNV 22.VI.1945 Partysánská

Stará cesta k Vršavě
Pasecká


viz K Pasekám
"Pětidomí"


viz Kotěrova
Pivovarská


viz Soudní
Pod Babou


Pod Babou (nová slepá ulička) zm. 19.VIII.1933
Pod Babou


viz Mladcovská
Pod Nivami
MNV 12.V.1945 Pod Nivami
z. 7.XI.1941 Pod Nivami; z. 24.VII. 1942 Zátiší (prodloužená ulice)
Cesta k Beckovu (zm. 1914); Nad Beckovem (zm. 1925); z. 20.III.1925 Nad sokolovnou
Pod rozhlednou


r. 16.X.1931 Pod rozhlednou;
z. 2.XI.1934 Pod rozhlednou
Pod splavem


viz U splavu
Pod stráněmi
p. 14.XI.1946 Pod stráněmi (prodloužená ulice "Vojáčkova")

* Stráně, Pod stráněmi (zm. 1925); z 20.III.1925 Stráně; z. 2.XI.1934 Pod stráněmi

* Vojáčkova (zm. 1933,1934); z. 2.XI.1934 Rybníky