Jdi na obsah Jdi na menu
 


Názvoslovník ulic a náměstí - část 2/2

27. 8. 2006
 
Hluboká
platný název
  Leninova název z období rudé totality
  Mozartova název z období hnědé totality
  Zarámí název ze starých dobrých časů a jeho historický vývoj
  Dolní název, který pozbyl platnosti a nebo nebyl nikdy použit

 

(XYZ) - nejstarší zmínka o názvu, popř. bývalém názvu

 


Obrazek

Augustin Merhaut - Baťovy závody od jihu


ZKRATKY:

bří.

bratří

nábř.

nábřeží

nám.

náměstí

ul.

ulice

tř.

ída

obec. výb.

obecní výbor města Zlína

z.

zastupitelstvo (obecní, městské)

p.

plénum MNV, JNV.MěNV

r.

městská rada, rada JNV nebo MěNV

OÚPA

odbor územního plánování a architektury MěNV

zm.

nejstarší zjištěná zmínka v úředních dokladech (obvykle ve smyslu lidového pojmenování

srov.

srovnej

 

--------------------------------------

 

Česká republika - 1995

rudá totalita

hnědá totalita

staré časy

Pod školou Pod školou (zm. 1960)   z. 2.XI.1934 Křivá (část);
Pod Tlustou     viz Bří. Sousedíků
Pod vodojemem r. 13.II.1952 Vančurova (název se nevžil)   Před vodojemem (zm. 1934); z. 2.XI.1934 Pod vodojemem;
Pod Vodojemem     viz Lazy I.
Pod vrškem     Za vodojemem (zm. 1934); z. 2.XI.1934 Pod vrškem
Podlesí     viz U zimního stadionu
Podlesí     cesta vedoucí k vysílači na Tlusté hoře
Podlesí     část Jižních svahů ze 2. poloviny 90tých let

Podves IV.-XVII.

    lid. Hoškovská či Podvesná (zm. 1927-29); r. 16.X.1931 Podvesná I.-XIII. (vedle toho se vyskytují názvy Stará Podvesná I.-VII. a Nová Podvesná 1.-5.; zm. 1933); z. 2.XI.1934 přečíslování ulic Podvesná I.-XVII. (ul. Podvesná I. - III. nebyly vybudovány)
Polní r. 24.VI.1971 Polní    
Polní     viz Dolní
Potoky     Kněže potok (zm. 1567); Knězepotok, Kněžpotok, V Potokách, Potoky (zm. 1571, 1592, 1620); z. 20.III.1925 Potoky (horní část ul. Potoky od r. 1934)
Potrubná     viz tř. T. Bati
Prlovská MNV 22.VI.1945 Prlovská   r. 16.X.1931 Jaroslavická
Prostřední     Příkrá II. (zm. 1934); z. 2.XI.1934 Prostřední
Před vodojemem     viz Pod vodojemem
Předměstí sv. Antonína     viz Na výsluní
Přehradní     viz Štefánikova
Příční     Příční I. (zm. 1934); z. 2.XI.1934 Příční
Příční     viz Sadová
Příční II.     viz Slínová
Příkrá     Příkrá I. (zm. 1934); z. 2.XI.1934 Příkrá
Příkrá II.     viz Prostřední
Příkrá I.     viz Dolní
Přílucká     r. 16.X.1931 Vizovická (část); z. 2.XI.1934 Přílucká
Rašínova 25.III.1949 ul. 25. února   z. 14.VI.1887 Hlavní; z. 20.III.1925 Rašínova
Repetka     viz Kvítková
Revoluční     viz tř. T. Bati
Revoluční třída v lednu 1986
Růmy     z. 14.VI.1887 Na Rumech; z. 2.XI.1934 Rúmy (srov. též Hrnčířská)
Rybníky     viz Pod stráněmi (též dosud platný název pro prostranství za svitovským areálem na pravém břehu Dřevnice)
Rynek     viz nám. Míru
Sadová     Příční nebo Střední (zm. 1932); z. 2.XI.1934 Sadová
Santražiny     Cesta vedoucí k Santražinám (zm. 1898); z. 2.XI.1934 Santražiny (podle sanytru - ledku, který se zde vyráběl)
Severní nábř.     viz: * Fügnerovo nábř.
* Havlíčkovo nábř.
* Tyršovo nábř.
Slezská p. 31.I.1980 Jaselská  

 

Slínová     Příční III. (zm. 1934); z. 2.XI. 1934 Slínová
Slovenská MNV 22.VI.1945 Slovenská   Kamenná (zm. 1922); r. 16.X.1931 Kamenná; z. 2.XI.1934 Kamenná
Slovenského národního povstání p. 31.1.1980 Slovenského národního povstání    
Slunečná r. 24.VI.1971 Slunečná    
Smetanova     z. 20.III.1925 Smetanova, dále viz Čepkov
tř. SNB     viz Okružní
Sokolská MNV 12.V. a 22.VI.1945 Sokolská; p. 23.II.1978 Lidových milicí z. 29.VIII.1941 tř. Vítězství Padělky (zm. 1887); z. 14.VI.1887 Padělky; r. 20.III.1925 Sokolská tř.
Soudní     z. 14.VI.1887 Pivovarská; z. 2.XI.1934 Soudní
Soukenická     viz Hradská
Spojovací     Spojovací I. (zm. 1934); z.2.XI.1934 Spojovací

Spojovací II.

    viz Lomená
Spojovací III.     viz Borová
Spojovací IV.     viz Křivá
Spojovací V.     viz Žlebová
Spojovací VI.     viz Valašská
Sportovní r. 24.VI.1971 Sportov    
Stalinova     viz tř. T. Bati
Stráně     viz Pod stráněmi
Strhanec     viz A. Randýskové
Střední     viz Sadová
Středová r. 24.VI.1971 Středová    
Ševcovská     z. 2.XI.1934 Ševcovská
Široká   z. 24.IX.1939 Široká r. 16.X.1931 Díly III. (část); z. 2.XI.1934 Díly III. (část)
Školní     Hlavní u Šmídového (zm. 1925, ulice vedla z náměstí ke Komenského škole); z. 20.III.1925 Školní (roku 1932 vybudována dnešní ulice); z. 2.XI.1934 Školní
Školní     viz Kostelní
Štefánikova MNV 22.VI.1945 Štefánikova; p. 28.III.1951 Leninova z. 21.VI.1940 Horní (od 28.V.1940); z. 24.VII.1942 Dr. Fritze Todta "Cesta nad Orlovnou" (zm. 1924); U orlovny (zm. 1925-31); r. 16.X.1931 Přehradní; z. 5.V.1933 Štefánikova
tř. Tomáše Bati MNV 22.VI.1945 Stalinova; r. 16.I.1962 Revoluční
-------

MNV 22.VI.1945 Benešova tř.; p. 28.III.1951 tř. Úderníků
  Východní část ulice byla utvořena:
* Otrubná (zm. 1558); z. 14.VI.1887 Potrubná; z. 20.III.1925 Komenského; z. 2.XI.1934 tř. Tomáše Bati (část)
* z. 14.VI.1887 Zahradní; z. 2.XI.1934 tř. Tomáše Bati (část)
* r. 16.X.1931 Vizovická (část); z. 2.XI.1934 tř. Tomáše Bati (část)
---------------------------
Západní část ulice byla utvořena:
Letná, Stará Letná (zm. 1919; komunikace vznikla roku 1924 přeložením z prostoru areálu Svit/ZPS); z. 20.III.1925 Malenovská; z. 2.XI.1934 tř. Tomáše Bati (část);
Topolová     Topolová (zm. 1930); r. 16.X.1931 Topolová; z. 2.XI.1934 Topolová
Tovární    

Silnice od nádraží k Malenovské cestě (zm. 1906, upravena 1924); z. 2.XI.1934 Tovární (posledně se vyskytuje v seznamu ulic z 28.V.1940)

Trávník

    Grygov čili Trávník, původně samostatné městečko (založené snad někdy kolem roku 1500, poslední zm. o městečku z roku 1689); z. 14.VI.1887 Grygov; z. 20.III.1925 Dolní nám.; z. 2.XI.1934 Trávník (zničeno výstavbou nového autobusového nádraží v roce 1983).
V současnosti dvojí užití: na tištěných mapách ulice spojující ÚAN s tř. T.Bati; na internetových vyhledávačích prostor vymezený ze západní strany nadjezdem na Jižní svahy, na východní straně křižovatkou Vodní, Bartošovy a Nádražní ulice.
Tyršovo nábřeží MNV 22.VI.1945 Tyršovo nábřeží z. 30.VIII.1940 Severní nábřeží (část)

z. 20.III.1925 Nábřeží (skupina domů postavených zde družstvem "Domov" byla roku 1925 pojmenována "Klofáčova čtvrť", název se nevžil); r. 16.X.1931 nábř. Na Domově; z. 15.I.1932 Tyršovo nábř.;

U dvora     Ke dvoru (zm. 1925); z. 20.III.1925 U dvora (vedla kolem panského dvora, patřily k ní domky při staré březnické silnici, zanikla kolem r. 1930)
U Horního mlýna    

viz: * Hornomlýnská

* U náhonu

U lomu     prodloužená ul. Nad Ovčírnou (zm. 1928); z. 24.II.1939 U lomu
U mlýna     viz U náhonu
U náhonu     Cesta k Hornímu mlýnu (zm. 1790); Při Horním mlýně (zm.1794); U Horního mlýna (zm. 1925); z. 20.III.1925 U mlýna; z. 2.XI.1934 U náhonu (srov. též Hornomlýnská)
U Orlovny     viz Štefánikova
U přehrady     viz: * Divadelní
* Na Požáře
U splavu     r. 16.X.1931 Pod splavem; z. 2.XI.1934 U splavu
U stadionu   z. 24.10.1939 U stadionu  
U sv. Antonína     viz Na výsluní
U Trojáku r. 24.VI.1971 U Trojáku    
U zimního stadionu p. 28.III.1951 Zátopkova, r. 10.II.1970 U zimního stadionu   * Betlem (zm. 1921, podle dřevěných domků fy. Baťa); Podlesí (zm. 1924); z. 20.III. Podlesí (část);
* r. 16.XI.1931 Lesní; z. 2.XI.1934 Podlesí (jako součást prodloužené ulice);
* z. 2.XI.1934 Podlesí (část);

 
Úderníků     viz tř. T. Bati
Úřední     viz Lorencova
V potokách     viz Potoky
V Žebratce    

viz Bartošova

Valašská     Spojovací VI. (zm. 1934); z. 2.XI.1934 Valašská (uvažovaná ulice spojující tehdejší ulici Pod vodojemem a Družstevní, posledně se vyskytuje v seznamu ulic z 28.V.1940)
Vančurova     viz Pod vodojemem
Větrná r. 24.VI.1971 Větrná    
Vilky     viz Březnická
Vítězství     viz Sokolská
Vizovická     viz: * Přílucká
* tř. T. Bati
Vodní     Haltéře (zm. 1887); z. 16.IV.1887 Vodní
Vojáčkova     viz Pod stráněmi
Voroněžská     viz Česká

Vršava

    do roku 1935 osada obce Kostelec u Štípy, ke Zlínu přičleněna usnesením okresního úřadu v Holešově z 28.VI.1935
Vršava I.- IV. ulice městské čtvrti Vršava (označení 2. pol. osmdesátých let)    
Vršavská     r. 16.X.1931 Vršavská; z. 2.XI.1934 Vršavská
Vysoká     Vysoká (zm.1930); z. 2.XI.1934 Vysoká
Vývoz     Vývoz (zm. 1914); z. 20.III.1925 Vývoz
Wilsonova     viz Dlouhá
Z. Nejedlého     viz Zálešná II. (část)
Za humny     viz Nivy I.
Za vodojemem     viz Pod vrškem
Zahradní     viz tř. T. Bati
Zahradnická     z. 2.XI.1934 Zahradnická

Zálešenská

    viz tř. 2. května
Zálešná I.- XII. Zálešná I. (část u řeky) - p. 28.III.1951 Maxima Gorkého
-------------
Zálešná II. (část u řeky) - p. 28.III.1951 Zdeňka Nejedlého
  Cesta Zalešná (zm. 1909); Zálešná (zm. 1926-28);
z. 2.XI.1934 Zálešná I. - XII.
Zarámí     Za ramy (zm. 1644, podle soukenických rámů); z. 14.VII.1887 Zarámí
Zátiší   v letech 1942-45 včetně ulice Pod Nivami z. 2.XI.1934 Zátiší
Zátopkova     viz U zimního stadionu
Žebratka (Žebračka)     viz Bartošova
Žlebová     z. 24.II.1939 Žlebová - vznikla rozdělením ul. Na Nivách (srov. též Dr. Kolaříka)
Žlebová     Spojovací V. (zm. 1934); z. 2.XI.1934 Žlebová (uvažovaná ulice spojující tehdejší ul. Pod vodojemem a Družstevní, název přenesen roku 1939 na část ulice Na Nivách)

 

Obrazek