Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

POžár 43. budovy -

centrální válcovny

Obrazek

         43. budova (centrální válcovna) hořela intesivně tři dny a prohořívala týden, záři požáru bylo lze sledovat na obloze i ve dvacet kilometrů vzdáleném Holešově.

        Záznam o účinné pomoci při uvedeném požáru možno najít v mnohé kronice dobrovolných hasičů z širokého okolí. Bohužel mnoho civilních osob nemohlo vyfotografovat přímo oheň (při vlastním hoření bylo okolí proti fotografům hlídáno, objektivy se mohly potají obnažovat po ochabnutí pozornosti příslušných orgánů. Navíc v celém areálu SVIT-ZPS bylo fotografování oficiálně zakázáno). Naštěstí mnohé snímky vznikly z moci úřední coby hasičská dokumentace a dochovaly se - takové obrázky, zaslané p. Petrem Maternou následují za statí.

 

Z historie centrální válcovny

    Objekt centrální válcovny kaučukových směsí, kombinovaný se šestietážovým skladem surovin (na snímku po požáru černá "prohořelá" vyšší budova) byl budován po etapách.

Centrální válcovna na snímku z konce šedesátých let

     V roce 1949 byla zahájena výstavba budovy skladů. Na střeše tohoto objektu byly v bezprostřední blízkosti spotřeby umístěny chladící věže. Těžké stroje a potřeba skladových ploch si vynutily kombinaci etážové a halové budovy.

      Vlastní hala válcovny o rozponu příčném 12 + 9 + 12 m a podélném 15 x 6,15 m zastřešená železobetonovými, válcovými, shedovými skořepinami v rozsahu tří hal se střední dvoupodlažní částí byla rozestavěna v roce 1950. Její realizaci značně zpomalila změna v technologii a neuvážené administrativní zastavení výstavby v letech 1951 - 1956 (veškeré investiční prostředky byly přesměrovány do těžkého průmyslu, pozn. C.). Teprve v roce 1956 byly obnoveny projektové práce a v následujícím roce se pokračovalo ve výstavbě.

 

Autor projektu: Jiří Voženílek 1949 - 1957

Dle "Zlínská architektura 1900 - 1950, Pavel Novák, 1993
 
 

 

fotodokumentace a úřední zápisy k požáru, zaslané p. petrem maternou.

mnohokráte děkuji.

pozar-svit-1971-(2)-web

pozar-svit-1971-(17)-web

pozar-svit-1971-(1)-web

pozar-svit-1971-(3)-a

pozar-svit-1971-(23)-web

pozar-svit-1971-(4)-web

pozar-svit-1971-(6)-web

pozar-svit-1971-(20)-web

pozar-svit-1971-(19)-web

pozar-svit-1971-(18)-web

 pozar-svit-1971-(21)-web

 pozar-svit-1971-(22)-web

pozar-svit-1971-(7)-werb

pozar-svit-1971-(10)-web

pozar-svit-1971-(16)-web

pozar-svit-1971-(11)-web

pozar-svit-1971-(13)-web

pozar-svit-1971-(12)-web

pozar-svit-1971-(14)-web

pozar-svit-1971-(15)-web

pozar-svit-1971-(8)-web

pozar-svit-1971-(9)-web

 pozar-svit-1971-(5)-web

Písemná dokumentace:

text-pozar-materna-(1)-web

text-pozar-materna-(2)-web

text-pozar-materna-(3)-web

text-pozar-materna-(4)-web

text-pozar-materna-(5)-web

text-pozar-materna-(6)-web

text-pozar-materna-(7)-web

text-pozar-materna-(8)-web

text-pozar-materna-(9)-a

text-pozar-materna-(99)-web

 

další čtení o velkých zlínských požárech