Jdi na obsah Jdi na menu
 


Josef Blažek  

zaměstnanec od roku 1905; 1907 – zástupce T. Bati, 1916 – prokurista/ředitel

 

     7. srpna 1907 se Tomáš Baťa rozešel se svou dosavadní "zájmovou ženou" Marií Babičkovou a - po desetileté spolupráci - Františkem Štěpánkem, svou dosavadní "pravou rukou". Fr. Štěpánek nejen začal úspěšně konkurovat sourozencům Baťovým, ale "dal se i na politiku" - tuto svou druhou aktivitu završil starostováním městu Zlínu.

     Štěpánkovým nástupcem se stal Josef Blažek. K Baťům nastoupil roku 1905 do funkce účetního, posléze začal působit coby vedoucí obuvnických dílen. Po odchodu Fr. Štěpánka jej Tomáš Baťa jmenoval svým zástupcem s titulem "správce" . 9. června 1916 mu byla udělena prokura. Byl označován titulem "ředitel", což bylo v těch dobách u fy. T.&A. Baťa jedinečné.

     Turbulentní doba přinášela nové výzvy - podnikání v Rakousku-Uhersku, 1. světová válka, zánik R.-U. a vznik Československa, poválečná krise. Čas hledání dokonalejších forem organisace výroby, řízení a obchodu.

     Začal se rodit proslulý baťovský systém odpovědnosti dělníků a dílen za kvalitu a úspornost díla. Blažek s Baťou učili dělníky - vysekávače - šetrnému využívání kůží. Ti si poté vypočítali, zda pracovali se ziskem nebo ztrátou. Při splnění zadaných kriterií dostávali zvláštní prémie (tohle ještě nebyla t.zv. "účast na zisku", známá ze dvacátých a třicátých let).

Úvod sepsán dle Marka Tomaštíka 

 

blazek-josef-1921-web.jpg

 

TB-a--Blazek-web.jpg

Tomáš Baťa a prokurista Josef Blažek (vpravo v pozadí).

 

DSC02856-webik.jpg

Západní část Baťových závodů v roce 1922. Dobovou realitou je ještě nepřesunutá Malenovská ulice (stará silnice do Prštného), vlevo vidíme Blažkovu vilu a sýpku (na místě pozdějších centrálních skladů, b. 32), vpravo řady provisorních dřevěných staveb za "zdí" a mohutné parní zdroje energie. Všimněme si i "interní" Baťovy elektrifikace staveb, jištěné řadou sloupů a držáků se stovkami isolátorů. Silnice vede kdesi v poloze dnešní b. 22 a 32, t.zn. strojovny stojí u dnešní budovy č. 23 a 33. V pozadí vlevo nahoře mansardový domek na ulici Antonínově. Foto pravděpodobně z dnešní budovy č. 13 (Frema).  

 

Filmový záznam z oslav 1. máje 1924 před vilou na Čepkově.

Muž stojící při pravém okraji záběru v úvodu záznamu je Josef Blažek, tehdejší prokurista firmy Baťa. Divák dále může posoudit věrnost dnešní rekonstrukce vily a jejích altánů.

 

Letecká fotografie Baťových závodů z roku 1928.

      Na místě dnešních budov 24 a 25 vidíme ještě „válečnou“ koželužnu (ukončí činnost v r. 1933, kůže se budou zpracovávat v Baťově), mezi budovami 22 a 23 vede původní prštenská silnice.  

      Nechybí vila správce Blažka (na místě dnešní 32), sloužící už ovšem coby tovární museum. A také „válečné“ kotelny se svými komíny, částečně skryté za 23 budovou. B 11 zastává ještě svou původní funkci skladiště, kolem ní – dírou v tovární zdi – prochází železniční vlečka k cihelně na Růmech.